نحوه شرکت در مجامع عمومی

قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده هر صاحب سهمی که بخواهد در مجمع عمومی حضور پیدا کند. باید ورقه ورود به جلسه مجمع را با ارائه ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهام متعلق به خود، از شرکت دریافت نماید. بدین ترتیب فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارند که ورقه ورودی مزبور را اخذ نموده باشند.

 

 

هر سهامدار میتواند برای خود وکیل یا قائم مقام قانونی جهت حضور در کلیه مجامع عمومی تعیین نماید.  همچنین شخص حقوقی سهامدار نیز برای شرکت در مجامع باید نماینده یا نمایندگان خود را معرفی کند.

بدیهی است .وکیل یا نماینده و یا قائم مقام قانونی سهامدار بایستی مدارک مربوط به سمت خود را جهت حضور در مجامع عمومی،  شرکت ارائه نمایند. و حضور آنان به منزله حضور صاحب سهم خواهد بود.

پس از حضور سهامداران در مجمع ، از حاضرین صورتی تهیه میشود. که در آن هویت کامل و نشانی و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از شرکت کنندگان قید و به امضای آنان میرسد.( مواد ۹۹ و ۱۰۲ ل…ق.ت).

انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی اداره میشود،  چنانچه ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد،  ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود.

مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنان جزو دستور جلسه مجمع باشد. که در چنین حالتی ریاست مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

دو ناظر مندرج در فوق از بین سهامداران انتخاب میشود .لكن منشى جلسه ممكن است سهامدار نباشد(  ماده ۱۰۱ ، ل .ا.ق.ت)،  تصمیمات و مذاکرات مجامع عمومی در صورت جلسه ای تنظیم میگردد. که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگاهداری میشود.

هرگاه در مجمع عمومی کلیه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم قرار نگیرد،  هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تجدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نبوده در جلسات بعد ، مجمع حد نصاب جلسه اوّل،  رسمیت خواهد داشت.(  مواد 101و ۱۰۵، ل.ل.ق.ت).

انواع شرکت سهامی
ادامه مطلب

نحوه اخذ رای در مجمع عمومی

در مجامع معمولاً با ورقه انجام میشود. ولی چون قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است. لذا رأی گیری با قیام و قعود و یا بلند کردن انگشت مجاز می باشد. مگر این که در اساسنامه نحوه اخذ رأی پیشبینی شود،  در چنین صورتی مقررات اساسنامه لازم الاتباع خواهد بود.

در کلیه مجامع تصمیمات به اکثریت آراء و به ترتیبی که مقرر شده اتخاذ می گردد. و مراد قانونگذار از اکثریت مزبور،  اکثریت آرای حاضرین در جلسه  میباشد. ماده ۱۰۳ ل.ا.ق.ت. ضمناً اگر سهامدار ورقه رأی خود را به طور سفید تحویل دهد. ورقه مزبور جزو آراء،  در نظر گرفته نخواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست