پاداش هیات مدیره شرکت سهامی

پاداش هیئت مدیره در اثر بهبود عملکرد سالیانه

در اصلاحیه قانون تجارت با توجه به مسئولیت هایی قانونی اعضای هیات مدیره در شرکت دارا هستند. و برای ایجاد انگیزه در آنان برای اداره و پیش برد کارآمد، اثر بخش و سود اور شرکت، پاداش سالیانه ای برای آنان اعم از موظف و غیر موظف در نظر گرفته شده است. که پرداخت آن مشروط به پیش بینی در اساس نامه و تصویب مجمع عمومی شده است. آشکار است که پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره باید متناسب با بهبود عملکرد سالیانه شرکت باشد.

هیات مدیره شرکت سهامی111 850x500 - پاداش هیات مدیره شرکت سهامی
پاداش هیات مدیره شرکت سهامی

نحوه اعطای پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت

۱-این پاداش باید در اساسنامه شرکت یا سازمان پیش‌بینی و در مجمع عمومی شرکت تصویب شده باشد.

۲-پاداش دریافتی اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که به صاحبان سهام داده می‌شود، بیشتر نباشد.

سود خالص سالانه شرکت توسط چه مجمعی تعیین می گردد؟

به موجب ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره ، مجمع عمومی . عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت اختصاص دهد.

نسبت پاداش هیات مدیره شرکت سهامی عام و خاص حداکثر چقدر می باشد؟

در ماده ۲۴۱ آمده است: با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود. به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود.  و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

برابر قانون اصلاح ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ این نسبتها در شرکتهای سهامی عام به ۳ درصد و در شرکتهای سهامی خاص به ۶ درصد سود قابل پرداخت به سهام داران شرکت کاهش یافته است.

پیشنهاد میکنم مقاله مسئولیت اخذ و دریافت مبلغ تعهد شده سهام شرکت را مطالعه فرمایید.

پرداخت پاداش به اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره

این اصلاحیه تأکید دارد که در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیش تر باشد. و مقررات اساس نامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.

 دوره حیات شرکت سهامی
ادامه مطلب

به این ترتیب موارد مقرر برای پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره در اساس نامه همه شرکتهای سهامی از تاریخ اجرای این اصلاحیه قانونی باطل و غیر قابل استناد شده اند.

نکته شایان توجه در این اصلاحیه قانونی این است که پرداخت پاداش به نسبت سود قابل تقسیم منظور شده است.  و نه سود خالص شرکت.

نکته شایان توجه دیگر نیز این است که پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی از چارچوب قانون تجارت خارج است. و در چارچوب ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست