تک نیک ثبت

انواع شرکتها در قانون تجارت

 

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

انواع شرکت تجاری

انواع شرکتهای تجاری را نمی  توان تنها در قانون تجارت یافت نمود. بلکه دگرگونی در حقوق موضوعه ناظر به شرکتها تغییراتی در این حوزه را در پی داشته است. نوع هشتمی از شرکت تجاری را با خود به همراه آورده است .

ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ که جایگزین ماده ۱۵ قانون تجارت ۴-۱۳۰۳ ،گردید هفت شرکت تجارتی با عناوین:

۱ – سهامی عام و خاص،

۲- با مسئولیت محدود

۳- تضامنی

۴ نسبی

۵ مختلط سهامی

-۶ مختلط غیر سهامی

7- تعاونی را بر شمرده است.

شرکت تعاونی سهامی عام نوع جدید از شرکت های هفتگانه

دگرگونی تازه در این زمینه به معرفی شرکت نوینی افزون بر شرکتهای ۷ گانهٔ بالا با عنوان شرکت تعاونی سهامی عام انجامید.

بر پایه بند ۹ مادۀ ۱ و ماده ۱۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شرکت بالا وارد جرگۀ شرکتهای بازرگانی ایران گردید. این شرکت در مقررات گفته شده به اختصار و ابهام معرفی گردیده، و ساختار و مناسبات درونی آن به اساسنامه نمونه و آیین نامه اجرایی واگذار شده است.

تقسیم بندی سه گانه شرکت های تجاری

شرکت تجارتی بر سه قسمت است:

۱ – شرکت سهامی

۲ – شرکت ضمانتی

۳ – شرکت مختلط

برای مطالعه بیشتر رک به آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع ماده برای دسته بندی شرکتهای تجاری معیارهای گوناگونی قابل طرح می باشد. مناسبترین آنها عبارت از معیار سرمایه و اعتبار – شخصیت شرکاست.

با این توضیح که برای قرار گرفتن هر شرکت در چارچوب یکی از دو معیار گفته شده باید دید که اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا و اینکه حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه و بر پایۀ چه ملاکی مشخص می گردد.

نحوه قرارگیری شرکت های هفتگانه در تقسیم بندی آنها

با دو معیار مزبور و با توجه به مقررات قوانین پیش ،گفته شرکتهای تجاری را می توان به سه گروه «شرکتهای سرمایه»، «شرکتهای شخص و شرکتهای مختلط تقسیم نمود.

انواع شرکتها در قانون تجارت

انواع شرکت های تجاری در گروه شرکتهای سرمایه

بر اساس معیارهای بالا شرکتهای سهامی شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت با مسئولیت محدود در این گروه قرار دارند.

نحوه کاهش اجباری سرمایه
ادامه مطلب

بر اساس معیارهای بالا شرکتهای سهامی، شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت با مسئولیت محدود در گروه اول و شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و شرکتهای مختلط اعم از مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.

 شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن تضامنی و از سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت محدود به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند. در این نوع شرکتها به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیت ها با نحوه مدیریت شرکت اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.

انواع شرکتها در قانون تجارت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.