تصمیم گیری در مورد صورت های مالی

تعریف صورتهای مالی شرکت

تصمیم گیری در مورد صورت های مالی، یک گزارش درون‌ سازمانی یا برون‌سازمانی است. که توسط شرکتهای خصوصی یا نیمه‌ خصوصی ارائه می گردد. که در بردارنده جزئیات فعالیت مالی و اقتصادی سازمان یا واحد اقتصادی مانند سود و زیان، هزینه‌ کرد ها، حقوق صاحبان سهام و از این دست امورات مالی می‌باشد. صورتهای مالی گزارش‌های استانداردی از وضعیت مالی شرکت در یک دوره مشخص که معمولا یکساله هستند.

انواع صورتهای مالی شرکت

تصمیم گیری در مورد صورت های مالی، اصلی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی یک شرکت می‌شوند.

تصمیم گیری درباره صورتهای مالی

به موجب، ماده ۸۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مهمترین کارکرد مجمع عمومی عادی رسیدگی به تصمیم گیری در مورد صورت های مالی، درباره امور مالی شرکت حساب سود و زیان دیون و مطالبات و تراز (مالی است. طبق ماده ۸۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷

موقع رسیدگی به  تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است. برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.

مسئولیت تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان با کیست؟

هم چنین مطابق مادۀ ۲۳۲ همان ،قانون تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت یا صورتهای مالی تکلیف هیأت مدیره است. که بایستی بیست روز پیش از تشکیل مجمع به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کند. بازرس نیز باید درباره درستی یا نادرستی گزارشات هیأت مدیره و مفاد صورتهای مالی نظر خود را به مجمع اعلام کند.

اهمیت گزارش بازرسان

رعایت این تشریفات و به ویژه تهیه و تسلیم گزارش بازرسان از چنان اهمیتی برخوردار است. که هر گونه تصمیم گیری نسبت به صورتهای مالی بدون قرائت گزارش مزبور به حکم مواد ۸۹ و ۱۵۲ فاقد اعتبار می باشد.

مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

تصمیم گیری در مورد صورت های مالی

ترازنامه در چه مجمعی تصویب می گردد؟

در همین راستا ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، شرکت را مکلف نموده تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی به تراز مالی شرکت تشکیل دهد. در غیر این صورت شرکت مشمول مقررات ماده ۱۱۱ همان قانون بوده و ممکن است مشمول مالیات علی الرأس گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست