مشاوره رایگان

 

تعاوني مي تواند توسط هيأت مديره طلب خود را از عضو ( و يا سهامدار ) با اخطار كتبي مطالبه نمايد. و در صورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه ، از كل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي پرداخت كند. و هرگاه مبلغ مذكور كفايت نكند. تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد .

شرایط خروج عضو از تعاونی 

خروج عضو از تعاوني ، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد .

درصورتي كه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

در تعاونی های تولیدی هیات مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید. در این صورت اینگونه اعضاء (اعضاء متخصص) حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیات مدیره اطلاع دهند.

عضو در چه شرایطی از تعاونی اخراج می شود؟

در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :

1 ـ از دست دادن هريك از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه به استنادگزارش مكتوب مراجع ذيربط .

2 ـ عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره  به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم

3 ـ ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با آن رقابتي ناسالم نمايد .

تذکر: تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

مقاله شرایط و وظایف عضو در تعاونی مرتبط با این مقاله می باشد.

در صورت خروج عضو از تعاونی سهام آن چگونه پرداخت می شود؟

درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفاء، انحلال و اخراج، ارزش سهام وي براساس  نرخ روز    محاسبه و پس از  منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل مي شود.  و پس از كسر بدهي وي به تعاوني ، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد .

تذکر: درصورتي كه ورثه تقاضا نمايند كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود. و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد. چنانچه عين ، قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد. آن قسمت از اموال ، تسليم ورثه مي شود .

آدرس و تلفن اداره ثبت شرکت تهران و شهرستان ها
ادامه مطلب

لغو عضویت به سبب فوت عضو

درصورت فوت عضو ، ورثه وي كه واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 12 اين اساسنامه باشند ، عضو شناخته مي شوند. و درصورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباٌ اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند. و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند ، عضويت لغو مي گردد .

اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد ، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيأت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.