مجامع عمومی موسسه غیر تجاری

برگزاری مجامع عمومی موسسه

مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است. بنا به دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ولی مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع از سال می شود برگزار کرد.

نحوه دعوت به مجامع عمومی موسسات غیر تجاری

دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .
در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند.  رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

وظایف مجمع عمومی عادی موسسه غیر تجاری

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
الف – استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
1-  تغییر اساسنامه موسسه غیر تجاری یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
2-  افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه
3-  ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

نحوه تصویب تصمیمات در مجامع موسسه

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق  العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند.  و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

مجامع عمومی ثبت موسسه غیر تجاری

ترکیب هیات مدیره موسسه غیر تجاری

هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

مقاله ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.

صورتجلسه هیات مدیره موسسه غیر تجاری

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت موسسه
نام موسسه: …………..………………………

شماره ثبت موسسه: …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : …………………………………

جلسه هیات مدیره موسسه ……………..…………… سهامی ثبت شده به شماره …………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ………………… ساعت …..……… در محل قانونی (چنانچه جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی موسسه تشکیل شده آدرس آن محل نوشته خواهد شد.) تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

ادامه مطلب
حق امضاء در موسسه غیر تجاری

الف:

خانم/ آقای …..…… به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم/ آقای ……..…… به شماره ملی ……..……… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم/ آقای …..…………به شماره ملی ……..… به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل اسناد تجاری، چک برات و سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ……………………… همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

ج: اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم /آقای ……………..………  احدی از مدیران یا شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:  …………………………………….

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست