تک نیک ثبت

مفهوم شرکت تجاری

مفهوم شرکت تجاری و موضوعات مرتبط با آن

مفهوم شرکت تجاری و موضوعات مرتبط در این مبحث مفهوم شرکت تجاری و برخی موضوعات مرتبط با شرکتهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مفهوم شرکت تجاری

همان گونه که قبلا بیان گردید قانونگذار در قانون تجارت و سایر مقررات تجاری شرکت تجاری را تعریف نکرده است.  به نظر یکی از حقوقدانان علت این امر اقتباس قانون تجارت ایران تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.  مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…. روشن میشود.  از حیث شریک شرکت تجاری شدن فرقی بین اشخاص حقوقی وجود ندارد.  و دلیلی بر اختصاص حق عضویت در شرکت تجاری برای اشخاص حقیقی وجود ندارد.

اعضای تشکیل دهنده شرکت تجاری

بنابراین شرکت تجاری میتواند با دو شخص حقوقی یا یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی و یا بیشتر تشکیل شود. البته ایراد مربوط به بکارگیری واژه نفر به جای شخص در تعریف فوق در مواد متعددی از قانون تجارت مانند مواد ،۹۴ ۱۱۶ ، ۱۴۱ و ۱۸۳ نیز قابل طرح می باشد.  که قانونگذار نیز به جای واژه «شخص» از واژه «نفر» از شرکای شرکتهای تجاری تعبیر آورده است.

مفهوم شرکت تجاری

تعریف شرکت از نظر دیگر حقوقدادان

یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را اینگونه تعریف کرده است:  رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد.

نکته قابل توجه این است که حقوقدان مزبور تعریف مذکور را با ملاحظه مقررات قانونی در ایران برای شرکتهای تجاری ارائه نموده اند.  و از این جهت از جامعیت برخوردار نبوده و نمیتوان آن را برای شرکتهای تجاری در سایر کشورها نیز در نظر گرفت.  زیرا برخلاف آنچه در تعریف آمده شرکت لزوماً ناشی از توافق دو یا چند شخص نمی باشد.  بلکه در اکثر کشورها شرکتهای تک شریکه به رسمیت شناخته شده است.  که با اراده شخص واحدی تشکیل می گردد.  و نیازمند هیچگونه توافقی نمی باشد.  یکی از ابهامات در تعریف فوق ماهیت رابطه یا نهاد موردنظر است.

تفسیر کامل تعریف شرکت

و همچنین اینکه اشخاص قسمتی از دارایی خود را به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل اختصاص میدهند یعنی چه؟

شرایط دعوت مجمع از سوی مدیران شرکت
ادامه مطلب

اولاً خود عبارت منظوری خاص ابهام دارد.  که هدف از اختصاص دارایی برای تشکیل شرکت تجاری چیست؟

ثانیا از عبارت «تحت عنوان شخصیت حقوقی استفاده میشود. که اشخاص قسمتی از دارایی خود را به مؤسسه ای که موجودیت دارد اختصاص می دهند. در حالی که شرکت تجاری بعد از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است. بدین معنی که چون در قانون تجارت فرانسه شرکت تجاری تعریف نشده است.  قانون تجارت ایران نیز که اقتباس از اشخاص حقیقی و ایراد دوم آن است که از تشکیل دهندگان شرکت که به موجب تعریف فوق در واقع اطراف قرارداد محسوب می شوند به عنوان نفر» یاد شده .است.

با توجه به اینکه واژه نفر ظهور در شخص حقیقی و انسان دارد.  از این حیث قلمرو شرکت تجاری محدود به اشخاص حقیقی شده است.  در حالی که با توجه به مواد قانونی از جمله ماده ۵۸۸ ق.ت که مقرر میدارد. شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و اختصاص دارایی ایجاد می.شود.  در نهایت به نظر میرسد اطلاق شخصیت حقوقی به شرکت تجاری چندان دقیق نبوده و باید به جای آن از شخص حقوقی تعبیر آورد.  که این شخص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی است.  که در واقع وجه اشتراک اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی برخورداری هر کدام از آنها از شخصیت حقوقی است.  که براساس آن می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.

  • با توجه به ایراداتی که تعریف های ذکر شده دارد یکی از حقوقدانان تصریح نموده است که امکان ارائه یک تعریف جامع و کامل برای شرکت تجاری ممکن نمی باشد. ضرورتی هم برای دستیابی به آن وجود ندارد.

 

شرکت تجارتی شکل تحول یافته شرکت مدنی است.  وجه بارز این تحول ایجاد شخصیت حقوقی جدید در نتیجه عقد شرکت است.»

مفهوم شرکت تجاری

تعریف شرکت تجاری در حقوق کنونی ایران

شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران میتوان اینگونه تعریف کرد: قراردادی است که بین دو یا چند شخص با اختصاص آورده ای برای ایجاد یک شخص حقوقی جهت انجام فعالیتهای تجاری به منظور تحصیل سود تشکیل می شود. شرکتهای سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، تجاری می باشند.  حتی اگر موضوع فعالیت آنها تجاری نباشد.

تشکیل و اداره مجامع عمومی
ادامه مطلب

تجاری تلقی کردن شرکتهای سهامی

پاسخ ایراد مزبور آن است که تعریف فوق ناظر به شرکتهای تجاری است که ماهیت تجاری دارند.  یعنی به فعالیتهای تجاری مشغول می باشند.  و شامل آن دسته از شرکتهای تجاری که از نظر شکلی تجاری هستند مانند شرکت سهامی نمی شود.  در واقع تجاری تلقی کردن شرکتهای سهامی در صورتی که موضوع عملیات آنها بازرگانی نبوده جنبه ی استثنایی دارد.  و بر همین اساس نیز حکم قانونگذار در ماده ۲ قانون مزبور اختصاص به شرکتهای سهامی دارد. و نمیتوان آن را به سایر شرکتهای تجاری تعمیم و تسری داد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.