مشاوره رایگان

تعریف شخصیت حقوقی و حقیقی

شخص واقعی یعنی چه؟

شخص حقیقی هر انسانی است که دارای حقوق و تکالیف خاصی در جامعه باشد. شخص حقوقی مؤسسه، مؤسسه، شرکت یا سازمانی است که دارای حقوق و مسئولیت های قانونی است. شخص حقیقی فقط می تواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره مند شود اما شخص حقوقی نمی تواند این کار را انجام دهد.

تعریف شخصیت حقوقی

شخص حقوقی به مجموعه ای از افرادی گفته می شود که دارای منافع مشترک یا قسمتی از اموال اختصاص یافته به منظوری خاص بوده و به موجب قانون به عنوان طرف قانونی و دارای شخصیت مستقل شناخته شده اند، مانند دولت، شهرداری، دانشگاه آزاد، شرکت های بازرگانی، انجمن ها و موقوفات

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

شخص حقوقی مؤسسه، مؤسسه، شرکت یا سازمانی است که دارای حقوق و مسئولیت های قانونی است. شخص حقیقی فقط می تواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره مند شود اما شخص حقوقی نمی تواند این کار را انجام دهد.

شخصیت حقیقی چیست؟

شخصیت واقعی به هر فرد زنده ای اطلاق می شود که دارای حقوق و تکالیفی باشد.  به عنوان واحد طبیعی جامعه تعریف شود. هر شخص حقیقی دارای یک شناسه یا شناسه خاص است. که به او نسبت داده می شود، به عنوان مثال نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد. این افراد می توانند از حقوق و تعهدات قانونی و قانونی مانند مالکیت، تنظیم قراردادها، شکایات، دادخواست ها و سایر فعالیت های مجاز قانون برخوردار باشند.

شخصیت حقوقی چیست؟

از سوی دیگر، شخص حقوقی (همچنین به عنوان “شخصیت حقوقی” شناخته می شود) به واحد حقوقی یا گروه جمعیتی اطلاق می شود که به منظور دستیابی به هدفی خاص در جامعه تشکیل می شود. یک شخص حقوقی می تواند یک شرکت، یک سازمان غیرانتفاعی، یک دولت، یک موسسه آموزشی، یک بانک، یک انجمن حقوقی و غیره باشد.

یک شخص حقوقی دارای حقوق و وظایف قانونی مجزا از تک تک اعضای خود است. به عنوان مثال، یک شرکت یا سازمان با شناسه مالیاتی و هویت قانونی می تواند قرارداد منعقد کند، دعاوی حقوقی و اموالی را به دست آورد، حتی اگر افراد شاغل در آن به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام کنند.

تفاوت شخص حقیقی و حقوقی چیست؟

تعبیر فوق به درستی بیان می کند که شخص حقیقی به اشخاص زنده، اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص حقوقی اطلاق می شود. با این حال، تفاوت های بیشتری بین این دو وجود دارد:

 1. وجود فردیت: شخصیت حقوقی به عنوان یک واحد حقوقی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن است در حالی که شخصیت حقیقی متشکل از فردیت اشخاص است.
 2. حقوق و تعهدات: شخص حقیقی می تواند دارای حقوق معنوی، حقوق شخصی، حقوق مالکیت و … باشد، در حالی که شخص حقوقی می تواند به عنوان یک شخص حقوقی دارای حقوق قراردادی، حقوق مالکیت، حقوق مالی و سایر حقوق قانونی باشد.
 3. طول عمر: شخصیت حقوقی را می توان به طور نامحدود حذف کرد، اما شخصیت واقعی تا زمان مرگ یا از بین رفتن سایر شرایط مربوط به حقوق به حیات خود ادامه می دهد.
 4. مشاركت در روابط حقوقي: شخص حقوقي مي تواند به عنوان شخص حقوقي ديگر در روابط حقوقي شركت كند در حالي كه شخص حقيقي فقط مي تواند به عنوان فرد در روابط حقوقي شركت كند.

اعتباری بودن شخصیت حقوقی

منظور از اعتباری بودن شخص حقوقی این است که عرف، عقاید و در نهایت قوانین در بین اشخاص حقیقی یا حقیقی فرض می کند، که شخص حقوقی با رعایت قوانین موجودیت خود را فرض می کند. به عنوان مثال، هنگامی که فرض یک شرکت تجاری مطرح می شود، حقیقت این است که این شرکت چیزی نیست جز منافع هر یک از اعضا و آرمان هایی که جامعه هر یک از اعضا به آن متعهد است.

بر اساس نظریه گشتالت می توان گفت که کل، بیش از اجزای تشکیل دهنده آن است; اما این نظریه که دیدگاه آلمانی است، فراموش کرد که قاعده ای که بر اعضای کل حاکم است.  و علت اصلی جمع این اعضاست، در کنار هر یک از آنها عضوی از کل است. اعضای قابل مشاهده برای اثبات این موضوع مثالی آورده می شود:

جوینت ونچر یک شرکت تجاری است که قانوناً به آن شخصیت حقوقی داده است، اگرچه در دنیای واقعی فقط اجزای شرکت است.

اجزای یک شخصیت حقوقی مشترک چیست؟

بیایید ببینیم که اجزای یک شخصیت حقوقی مشترک چیست: سهم هر یک از شرکا در منافع شرکت، مسئولیت نسبی هر یک از شرکا در سرمایه گذاری مشترک در برابر یکدیگر، مسئولیت تضامنی هر یک از شرکا در قبال طلبکاران شرکت در صورتی که دارایی های شرکت برای پرداخت بدهی کافی نیست، نیاز به ثبت و رعایت برخی تشریفات است.

آیا پروژه مشترک غیر از آن چیزی است که به عنوان نمونه ذکر شد؟! بنابراین، انسان ها فرض می کنند که چیزی درست وجود دارد، به طوری که قرار دادن کنترل ها در اطراف آن آسان تر است.  آسان تر بر اجزای تشکیل دهنده آن وجود درست تأثیر می گذارد.

شخصیت حقوقی شرکت در قانون تجارت
ادامه مطلب

مثلاً در قرآن آیه ای وجود دارد که می گوید اگر خدایی غیر از خدا بود، برخی از آنها به فساد و تباهی منجر می ش. یعنی توحید را به عنوان شرط انجام داد محال را محال ندانیم و تا نتیجه شرط عدم تحقق یابد و خدای دیگری وجود داشته باشد، خداوند ناممکن را ممکن ساخته است.

منظور شرکت های دولتی چیست؟

آیا منظور از شرکت های دولتی شرکت هایی است که بر اساس قانون خاصی تاسیس شده اند؟ یا آنهایی که شامل شرکت ها می شوند. که توسط مؤسسات دولتی و اشخاص حقوقی و با رعایت تشریفات تأسیس شخصیت حقوقی مطابق قانون تجارت و لایحه قانون اصلاح آن ایجاد شده و شامل تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 و ماده 4 قانون مدنی می باشد.

شرایط اثبات شخصیت حقوقی شهرداری ها

شخصیت حقوقی شهرداری ها (سازمان های شهرداری) نیز به موجب قانون محقق می شود. زیرا برای اینکه در یک منطقه شهرداری ایجاد شود، ابتدا باید منطقه مورد نظر با تصویب مجلس تبدیل به شهر شود.  سپس شورای شهر و شهرداری ایجاد شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق تجارت

طبق قانون تجارت تفاوت شخص حقیقی و حقوقی به این صورت است: شخص حقیقی شامل همه انسانها می شود و در عالم خارج وجود دارد در حالی که شخص حقوقی مجازی و صوری است و در خارج از جهان نماینده قانونی دارد. ایجاد شخص حقیقی از طریق تولد است، در حالی که ایجاد شخص حقوقی به اراده نهادی است.

آیا افراد واقعی دائمی هستند؟

افراد واقعی یک مدت دارند، اما مدت فعالیت آنها از زمان تولد شروع می شود و با مرگ آنها به پایان می رسد. لازم به ذکر نیست که وقتی انسان می میرد، حقوق او هم می میرد و دیگر حق و تکلیفی ندارد.

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

اما شخصیت حقوقی اثری تجاری دارد. در اکثر کشورهای دنیا و قوانین مربوط به این کشورها، هر شرکت، موسسه یا سازمانی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی یک شخص حقوقی محسوب می شود. شخصیت در نظر گرفته شده شرکت ها و مؤسسات جدا و مستقل از شخصیت صاحب شرکت یا شرکای آن است. این استقلال در شرکت های سهامی بیشتر و در شرکت های کوچک و شخصی کمتر به چشم می خورد.

تکلیف ماهیت اشخاص حقوقی چیست؟

ماهیت اشخاص حقوقی برای مدت طولانی مورد بحث بوده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که شخصیت حقوقی بالفعل وجود ندارد. فقط اشخاص حقیقی (حقیقی) می توانند برای خود حقوق و تکالیفی متصور شوند. آنها معتقدند که مالکیت دارایی انواع مختلفی دارد.  یکی از آنها مالکیت مشترک است

. این دسته از افراد ماهیت اشخاص حقوقی را این گونه می بینند که شخص حقوقی در واقع مجموعه ای از حقوق مالکان در یک چیز با اصول حقوقی خاص است.

انواع شخصیت حقوقی

انواع شخصیت حقوقی شامل موارد زیر می‌شوند:

 • شرکت‌های تجاری
 • مؤسسات غیرتجاری

تعریف و انواع شرکت‌های تجاری

آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که باهدف به دست آوردن سود برای یک فرد یا گروه ساخته شده‌اند. این شرکت‌ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها را در قسمت زیر نام می‌بریم:

 • شرکت‌های سهامی عام و خاص
 • شرکت‌های تضامنی
 • شرکت‌های با مسئولیت محدود
 • شرکت‌های مختلط غیر سهامی
 • شرکت‌های مختلط سهامی
 • شرکت‌های نسبی
 • شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تجاری از بدو تاسیس از شخصیت حقوقی برخوردارند اما شخصیت آنها زمانی کامل می شود که طبق مقررات به ثبت برسند. شرکت ها در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت اسناد در مرکز شرکت ثبت می شوند.

اشخاص حقوقی حقوق عمومی

نهادهای حقوقی حقوق عمومی از ویژگی های مهم این نهادها این است که از امتیازات اقتدار عمومی برخوردارند و به نظر می رسد برای اهداف و اهداف خاصی که معمولاً برای ارائه خدمات عمومی است و در چارچوب قوانین و مقررات خاصی ایجاد می شوند. از جمله وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر نهادهای دولتی به این دلیل که با دولت پیوند خورده اند و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ دولت است، اشخاص حقوقی عمومی نامیده می شوند.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این افراد از افرادی تشکیل شده اند که با توجه به اهداف موضوع به دو دسته تقسیم می شوند:

1- موسسات و مؤسسات غیرتجاری: این اشخاص با اهداف و مقاصد غیرتجاری به موجب ماده 584 قانون تجارت به کلیه سازمان ها و مؤسساتی گفته می شود که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، خیریه یا شرکتی تأسیس می شوند. . امثال آنها صرف نظر از اینکه مؤسس و مؤسسین قصد منفعت داشته باشند یا خیر شکل می گیرد و بر اساس این ماده ملاک تشخیص این افراد از شرکت های تجاری را نباید هدف انتفاع دانست، بلکه آنها را فعالیت دانست. اینها افرادی هستند که آنها را می سازند و این همان چیزی است که آنها را از شرکت های تجاری متمایز می کند.

مسئولیت شخص حقوقی عضو هیات مدیره
ادامه مطلب

در نتیجه کلیه مؤسسات و سازمانهایی که برای مقاصد غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاههای دولتی نیستند، مؤسسات یا مؤسسات غیرتجاری هستند.

ویژگی های افراد حقیقی

 1. آغاز و پایان یک شخص واقعی

وجود “انسان واقعی” با تولد آغاز می شود و با مرگ به پایان می رسد.

هر انسانی بین تولد و مرگ «شخصیت واقعی» دارد. بنابراین توانایی و صلاحیت برخورداری از حقوق را دارند.

 1. نام و نام خانوادگی

هر فرد یک نام تولد دارد که توسط گویندگان انتخاب می شود و نام خانوادگی با نام خانوادگی پدر یکی خواهد بود.

استفاده از نام و نام خانوادگی یک حق و تکلیف است و متعلق به همه افراد است. امضای هر «شخص حقیقی» مؤید شخصیت و اراده قانونی هر فرد است.

 1. مسکن

طبق قانون، هر فردی باید اقامت دائم داشته باشد تا از نظر قانونی به یک مکان خاص وابسته شود و به واسطه آن از دیگران متمایز شود.

 1. تابعیت

این یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین یک شخص و یک حکومت خاص است و اساساً منشأ و منشأ حقوق و وظایف هر فرد است. تابعیت بومی تابعیتی است که از بدو تولد به هر نحوی بر شخص تحمیل می شود.

تقریباً در همه کشورها، تابعیت یک امر ضروری است. در ایران ملیت و اصل اصلی از طریق نسب و خانواده به فرد منتقل می شود. به این ترتیب هرکسی که پدرش ایرانی باشد خواه در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشد تابعیت ایران را دریافت می کند.

ویژگی های شخص حقوقی

 • اعتبار وجود شخصیت حقوقی…
 • عدم دقت در انتساب وضعیت قانونی تولد و فوت به شخص حقوقی…
 • عدم کفایت شخصیت حقوقی در بهره مندی از حقوق طبیعی…
 • انحصار ارتکاب جرایم علیه اشخاص حقیقی

ویژگی های شخصیت حقوقی در قانون مدنی

«شخص حقوقی» نیز مانند شخص حقیقی دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر اشخاص حقوقی متمایز می کند. این ویژگی ها عبارتند از:

 1. 1. ابتدا و انتهای شخص حقوقی

چندین شرط مهم برای تشکیل “شخصیت حقوقی” وجود دارد:

 • قصد تشکیل “شخصیت حقوقی”
 • هدف خاص و ثبت نزد مقام صلاحیتدار

پایان «شخصیت حقوقی» نیز برابر با زمان انحلال آن است. «اشخاص حقوقی» پس از اتمام تصفیه و ثبت تصفیه، شخصیت خود را از دست می دهند.

توجه داشته باشید که علاوه بر ثبت شرکت، انحلال نیز باید ثبت شود.

در صورت تمایل به اطلاع از روند انحلال شرکت می توانید به مقاله انحلال شرکت در سایت آسان بیگیت مراجعه نمایید.

 1. نام اشخاص حقوقی

«اشخاص حقوقی» نیز باید دارای نام هایی مانند «اشخاص حقیقی» باشند. البته در حقوق تجارت به موضوع انتخاب نام به صراحت اشاره نشده است، اما در بند اول مواد 7 تا 9 صورتحساب اصلی، نام شرکت جزء اولین اطلاعاتی است که باید درج شود. در اسناد مربوط به شرکت

همچنین در مواد دیگر آمده است که شرکت ها باید با نام خاص و منحصر به فرد تأسیس و تأسیس شوند.

 1. 3. اقامتگاه

طبق قوانین، اقامتگاه «شخصیت حقوقی» مرکز عملیات آن است. منظور از مرکز عملیات، محل دفتر «شخصیت حقوقی» و عناصر مهم آن مانند هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین محل اتخاذ تصمیمات «شخصیت حقوقی» است.

 1. 4. تابعیت

تابعیت هر «شخصیت حقوقی» تابعیت کشوری است که اقامتگاه آن در آن واقع شده است. بنابراین هر شرکتی که در ایران تأسیس شده و مرکز اداری اصلی آن در ایران باشد از تابعیت ایرانی برخوردار است.

شخصیت حقوقی هر شرکت یا سازمان چیزی جدا از شخصیت واقعی صاحبان آن است

این جمله به نوعی بیانگر تفاوت شخص حقیقی و حقوقی است و بیان می کند که شخصیت حقوقی یک شرکت یا موسسه چیزی کاملا جدا از شخصیت واقعی صاحبان شرکت است.

در شرکت های سهامی (شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم می شود. و سهامداران مسئولیت مبلغ اسمی سهام خود در شرکت را بر عهده دارند.) عملکرد مستقل اشخاص حقیقی در شرکت از شخصیت حقوقی آن بیش از آنکه متمایز شود، تعریف و درک می شود. مابه التفاوت که شخص حقیقی و حقوقی در شرکت های کوچک غیر سهامی است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق تجارت

طبق قانون تجارت تفاوت شخص حقیقی و حقوقی به این صورت است: شخص حقیقی شامل همه انسانها می شود و در عالم خارج وجود دارد در حالی که شخص حقوقی اعتباری و صوری است و در خارج از جهان نماینده قانونی دارد. ایجاد شخص حقیقی از طریق تولد است، در حالی که ایجاد شخص حقوقی به اراده موسسین و تشکیل دهندگان آن است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.