مشاوره رایگان

وظایف شرکت تعاونی روستایی

 

وظایف شبکه تعاونی ها و تشکل ها

1- خرید و تامین مواد و ابزار لازم برای امرار معاش و حرفه اعضا

2- انجام عملیات جمع آوری، ذخیره سازی، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی و حمل و نقل

3- بازاریابی و ایجاد مراکز و بازارهای عرضه محصولات اعضا

4- ارائه خدمات برای بهبود امور یا زندگی حرفه ای اعضا

5- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی شخصی یا استیجاری و ایجاد مجتمع های تولیدی.

6- تهیه، تامین و توزیع نهاده های کشاورزی از هر نوع

7- ایجاد کارخانجات تولیدی و صنایع تکمیلی و مراکز نگهداری محصولات کشاورزی

8- برگزاری نمایشگاه معرفی، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور

9- فراهم آوردن وسایل توسعه و تقویت همکاری و آموزش حرفه ای اعضا

10- ارائه تسهیلات و عقد قرارداد و اخذ نمایندگی از موسسات بیمه و موسسات مالی و سایر بانکها.

11- ایجاد ارتباط با مؤسسات تعاونی بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات دولتی.

12- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای اعضای تعاونی زن و مرد

13- تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضا با همکاری سازمان های ذیربط

موضوع فعالیت و وظایف شرکت های تعاونی روستایی

موضوع فعالیت شرکت های تعاونی روستایی عبارتند از؛

1- خرید و تامین مواد و ابزار لازم برای زندگی و زندگی حرفه ای اعضا

2- جمع آوری، ذخیره، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل یا فروش محصولات اعضا.

3- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی تملک یا استیجاری.

4- ایجاد مجتمع های دامپروری، دامپروری، آبزی پروری، زنبورداری و نوغانداری به منظور بهره برداری جمعی و مشترک اعضا.

5- تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضا با همکاری سازمان های ذیربط.

6- افتتاح حساب سپرده و پس‌انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانک کشاورزی.

7- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت فدراسیون شرکت های تعاون روستایی استان درآید و یا در سایر شرکت های تعاونی شرکت نماید.

8- شرکت می تواند نمایندگی شرکت ها، اتحادیه های تعاونی، بانک ها، ادارات دولتی، مؤسسات و شرکت ها را برای انجام خدمات مورد نیاز خود یا شرکت تعاونی پذیرفته و یا در جهت تحقق اهداف شرکت نمایندگی دهد.

9- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و در صورت موافقت طرف مقابل، شرکت می تواند اختلاف با شرکت های مذکور را جهت داوری و اختلاف صنفی به اتحادیه ذیصلاح ارجاع دهد. به سازمان تعاون روستایی شهرستان در این صورت نظر اتحادیه مربوط یا سازمان تعاون روستایی شهرستان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

10- منابع مالی اضافی از طریق اخذ اعتبار، استقراض، وصول قرض الحسنه و استفاده از سایر قراردادها در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

مهمترین وظایف شرکت تعاونی روستایی

در تشکیل شرکت تعاونی روستایی می توان به ارائه خدمات به منظور بهبود امور یا زندگی حرفه ای اعضا از قبیل تهیه ماشین آلات کشاورزی برای استفاده مشترک، تامین وسایل نقلیه برای استفاده اعضا، تامین مسکن، تامین و توزیع آب شرب و آب برای مصارف کشاورزی اعضا در اجرای مقررات قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی نیازهای بهداشتی و آموزشی برای مصارف جمعی و مشترک، توزیع برق و گاز و ایجاد شبکه تلفنی لقاح مصنوعی دام و مبارزه با بیماری ها و آفات گیاهی و جانوری با همکاری سازمان های ذیربط.

شرایط اخراج عضو از شرکت تعاونی
ادامه مطلب

شرایط و ضوابط عضویت در شرکت تعاونی روستایی

ماده (6)

با تصویب هیأت مدیره، عضویت در شرکت برای کلیه افرادی که به تمام یا بخشی از خدمات شرکت نیاز دارند. دارای شرایط زیر باشند، مشروط بر رعایت اهداف تعاونی و توانمندی های فنی شرکت آزاد خواهد بود. تاسيسات، تجهيزات و تأسيسات با تصويب هيأت مديره مجاز مي باشد.

1- کشاورز، دامدار، کشاورز، کارگر کشاورزی یا هر کارگر دیگری که در حوزه کاری شرکت باشد.

2- عضو تعاونی دیگری با همان عملیات نباشد.

3- درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه تعاونی.

4- حداقل قیمت هر سهم را بپردازید.

هیأت مؤسس متعهد به رعایت شرایط این ماده می باشد و پس از تشکیل شرکت، هیأت مدیره می تواند به تشخیص خود درخواست عضویت را برای افرادی که واجد شرایط فوق الذکر نیستند رد کند.

ماده (7) مجمع عمومی دو نوع است: عادی و فوق العاده.

الف) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

01 مطالعه و تصمیم گیری در مورد بودجه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

02 هیئت مدیره و بازرسان را انتخاب کنید. یا هر یک از آنها را تغییر دهید.

03 اتخاذ تصمیم در خصوص گزارشات و پیشنهادات حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.

04 تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سالانه و تعیین استانداردهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان ضمانت جمعی درب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تعاونی.

05 تصمیم گیری در مورد ذخایر، پرداخت سود، برگشت و تقسیم مازاد.

06 تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات هیأت مدیره در خصوص اعتبارات مورد نیاز یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه های تعاونی روستایی یا مؤسسات تولیدی.

07 تصویب آیین نامه داخلی شرکت.

08 تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین میزان بازخرید سهام اعضای سابق که باید در دوره مالی بعدی پرداخت شود.

09 تصمیم گیری در مورد عضویت شرکت در اتحادیه تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه.

010 تصمیم گیری در مورد شکایت عضو برکنار شده یا عدم پذیرش درخواست عضویت یا انتقال سهام توسط هیئت مدیره و یا ارجاع موضوع به هیئت مدیره متشکل از پنج نفر از اعضای مجمع عمومی مجمع یا هیئت مدیره متشکل از پنج نفر تایید می شود.

011 رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر مواردی که به مجمع پیشنهاد می شود و با اساسنامه شرکت مطابقت دارد.

ب) وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی را میتوان به موارد ذیل نام برد:

01 تغییر اساسنامه.

02 انحلال شرکت.

03 ادغام شرکت با سایر شرکتهای تعاونی روستایی یا واگذاری.

ماده (24) مجمع عمومی.

وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی روستایی

وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است ؛

۰۱ دعوت مجمع عمومی ( عادی ، فوق العاده )

۰۲ اداره امور شرکت وفق اساسنامه ، تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات

۰۳ نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع .

۰۴ قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی .

۰۵ اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر .

۰۶ دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره .

نحوه تشکیل مجامع تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ادامه مطلب

۰۷ نظارت برمخارج جاری شرکت ورسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان .

۰۸ تسلیم بموقع گزارش مالی وترازنامه سالانه شرکت به بازرسان ومجمع عمومی .

۰۹ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

۰۱۰ انتخاب نماینده از بین اعضاء برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد .

۰۱۱ تهیه وتنظیم دستورالعمل های داخلی شرکت وتقدیم آن به مجمع برای تصویب .

۰۱۲ تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها .

۰۱۳ تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور .

۰۱۴استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار .

۰۱۵ اخذ تضمین کافی از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت که دارای ابواب جمعی و مسئولیت مالی هستند .

 

وظایف هر بازرسان شرکت تعاونی روستایی

وظایف هر بازرس شرکت تعاونی به شرح زیر است:

01 نظارت بر میزان انطباق مدیریت شرکت با مفاد اساسنامه، آیین نامه های مصوب و تصمیمات مجمع عمومی برای این منظور، هر یک از بازرسان می تواند هر زمان که لازم بداند، کلیه حساب ها را بررسی کند. فاکتورها، اسناد، اسناد مالی، دارایی های نقدی، اوراق بهادار، موجودی و غیره. در صورت نیاز شرکت هزینه کارشناس را پرداخت خواهد کرد.

02 در صورت مشاهده تخلف در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهد و تقاضای رفع نقص یا تغییر رویه نماید.

03 رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل دو بار در سال بویژه رسیدگی به حسابها و بودجه سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره و اعلام نظر حداکثر تا 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.

NB

برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه باید مبلغ کافی در بودجه سالانه شرکت پیش بینی شود تا بازرس یا مجمع عمومی در صورت لزوم از کارشناس ذیصلاح برای رسیدگی به بودجه و حسابهای شرکت کمک بگیرند. و گزارش را ارائه دهید. تهیه گزارش لازم برای انجمن

04 درخواست دعوت مجامع عمومی در موارد مقرر در اساسنامه.

5- نظارت بر حسن اجرای پیشنهادات و پیشنهادات سازمان مرکزی تعاون روستایی و بازرسان رسیدگی کننده به حسابهای شرکت و ارائه گزارش لازم در این خصوص به مجمع عمومی.

06 رسیدگی به شکایات اعضا، ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط و تسلیم شکایت به فردی که درخواست عضویت وی مورد قبول هیئت مدیره قرار نگرفت، در اولین مجمع عمومی عادی.

07 بازرس یا بازرسان در صورت مفید بودن می توانند از رئیس هیأت مدیره درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره نمایند.

ماده (57)

بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند و می توانند بدون داشتن حق رای و اظهار نظر نسبت به مسائل جاری شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و این نظرات باید در دستور کار شرکت قرار گیرد. صورتجلسه هیئت مدیره با امضای آنها.

 

در صورتی که هر یک از بازرسان در حین انجام وظایف خود متوجه تخلفات هیأت مدیره در انجام وظایف خود شده و عملکرد آنها مغایر با اساسنامه، تصمیمات مجمع عمومی و مفاد آیین نامه مصوب باشد، می توانند. باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مطروحه و اتخاذ تصمیم لازم دعوت کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.