مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید

در شرکت‌های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد. به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام؟؟؟ و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم؟؟؟؟/ سهام خود حق‌تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت آن ذکر شود. در صورتی‌ که برای سهام جدید، شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد. چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد (مواد ۱۶۹ و ۱۶۸ ل.ا. قانون تجارت).

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص:

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت، برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است. و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره  که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ قانون در آن نشر گردیده است.
۳- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد. باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
۴- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد. باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. و مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود. الزامی خواهد بود. و یک نسخه از  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهار نامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه هیئت مدیره رسیده باشد.

نظارت سهامدار از طریق مجمع عمومی
ادامه مطلب

مقاله افزایش سرمایه شرکت برای مطالعه پیشنهاد می شود.

تذکر: طبق ماده ۱۸۴ وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می‌شود. باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مذکور  به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

حق رای برای اعضایی که آورده نقدی در شرکت دارند

دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند. در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند. یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند. و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است. از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

مقررات و مطالبه مزایای آورده نقدی در شرکت

هرگاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد.  دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است. در صورت تمایل می توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند.  و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند. تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد. و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد مبالغ لازم را تأدیه کنند.

مجمع عمومی موسس جهت رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده 

در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد. باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.

درصورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غيرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است.  و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد. مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند. تا در مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.

موضوع فعالیت شرکت تعاونی عشایری
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست