دوره تصدی مدیر عامل و انقضای آن

شیوه های پایان مدیریت عامل

شیوه های پایان مدیریت عامل عمدتاً مانند مدیران شرکت سهامی است. فوت، از میان رفتن شرایط کناره گیری برکناری و پایان دوره مدیریت از اسباب پایان مأموریت مدیر عامل به شمار می روند. تعیین سقف و حداکثر دوره مدیریت عامل ابهام اصلی در این ارتباط می باشد.

آیا مدت مدیریت عامل از مدت مدیریت مدیران پیروی می کند؟

پاسخ به این پرسش که آیا مدت مدیریت عامل از ملاک یکسان با مدت مدیریت مدیران پیروی می کند. یا خیر؟  آثار حقوقی شایان توجهی دارد. پرسش مزبور از عبارت در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد. دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ناشی می گردد.

دوره انتخاب مدیر عاملی که عضو هیات مدیره است؟

چرا که از مفهوم مخالف این عبارت این گونه بر می آید. که اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره نباشد. دوره مدیریت عامل او می تواند از دوره هیات مدیره بیشتر باشد. در این ارتباط دو دیدگاه شایان تفکیک می باشد.

در وضعیت نخست مدیر عامل عضو هیات مدیره هم می باشد. در این ارتباط که دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دوره عضویت وی در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. هیچ اختلاف و ابهامی وجود ندارد. مثلاً چنانچه شخصی که تنها ده ماه دیگر به پایان دوره مدیریتش در هیات مدیره باقی مانده فقط برای همان ده ماه به عنوان مدیر عامل می تواند انتخاب شود.

دوره تصدی مدیر عامل و انقضای آن

شرایط انتخاب مدیر عاملی که عضو هیات مدیره نباشد؟

در حالت دوم، شخص مدیر عامل از خارج از هیات مدیره انتخاب شده است. در این صورت ممکن است با توسل به مفهوم مخالف عبارت در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد. دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. نظر داد. که در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نباشد. دوره

مدیریت عاملی وی ممکن است از دوره مأموریت هیات مدیره طولانی تر باشد. در ظاهر و با توجه به نگارش متن ،ماده برای پذیرش مفهوم مخالف عبارت بالا ایرادی به چشم نمی خورد.

عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره
ادامه مطلب

لکن برداشت بالا علاوه بر آنکه با اراده قانون گذار سازگار به نظر نمی رسد. خود با قاعده حقوقی و حکم عقلی ،دیگری یعنی عدم امکان تفویض اختیار به دیگری بیش از آنچه که خود واگذار کننده دار است، در تعارض است.

آیا هیات مدیره می تواند مدیرعامل را برای مدت بیش از ماموریت خود انتخاب کند؟

هم چنین توجه به ساختار عبارت قانونی مورد بحث تنها حکایت از آن دارد که مقنن در مقام جلوگیری از دوره تصدی مدیر عامل و انقضای آن که عضو هیات مدیره، بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره بوده است. گذشته از آن عدم تعلق اراده قانون گذار به تجویز پذیرش مفهوم مخالف به گونه ای که در ظاهر عبارت جلوه گر است. به روشنی به

دست می آید. علاوه بر استدلال بالا چنانچه برای عبارت مورد بحث قائل به مفهوم مخالف باشیم. به معنای آن خواهد بود. که برای هیات مدیره امکان واگذاری اختیاراتی تجویز می گردد. که خود فاقد آن است. چگونه ممکن است هیات مدیره ای که خود حداکثر برای دو سال انتخاب شده مجاز به واگذاری اختیاراتش به مدیر عامل مثلاً برای سه سال یا بیشتر باشد؟

با این حال حتی اگر هیات مدیره برای مدیر عامل دوره طولانی تر از مدت قانونی تعیین و این امر آگهی گردد. در برابر ثالث اعمال چنین مدیر عاملی تا تغییر وی یا ابطال تصمیم به حکم دادگاه معتبر می باشد.

دوره تصدی مدیر عامل و انقضای آن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست