تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص

تعريف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است. که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصرا وسیله مؤسسین تأمین میگردد.

 

 

 

دوم – تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص

تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص ساده تر از شرکت سهامی عام بوده و مقنن فقط تسلیم اظهار نامه به ضمیمه مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها کافی می داند:

-اساس نامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل سهام باشد.

ضمناً کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضا نمایند.

هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد. باید تمام آن تأدیه شده و آن نیز به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد،  و در صورتی که سهام ممتازه ای وجود داشته باشد .باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

-قبول سمت مدیرت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.

– ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

گرچه تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست. ولی مؤسسین شرکت مزبور عملاً اولین جلسه . خود را به مجمع عمومی مؤسس اختصاص داده در مورد تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین در تعیین روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم مینمایند.

در مورد آوردههای غیر نقدی با توجه به ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت تمام آورده های مذکور( بر خلاف شرکت سهامی عام)  ممکن است. غیر نقد باشد،  در هر آورده های غیر نقد باید به تجویز ماده ۷۶ ل . ا. ق.ت طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی گردد. و همانطوری که در مورد شرکتهای سهامی عام گـ م گفته مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی خاص به فرض تشکیل نمیتواند آورده های غیر نقدی را بیشتر از نظر کارشناس مذکور قبول نماید.

انحلال شرکت به حکم دادگاه
ادامه مطلب

خصوصیات شرکت سهامی خاص

سایر خصوصیات شرکت سهامی خاص به شرح زیر میباشد:

سرمایۀ شرکت سهامی خاص به هنگام تأسیس نباید کمتر از 1/000/000 ریال باشد، بنابراین مؤسسین می توانند سرمایه بیشتر از مبلغ مزبور را به شرکت تأدیه نمایند. (ماده ۵، لا.ق.ت)

شرکای شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد. (ماده ۳، لا.ق.ت)

سهام شرکت سهامی خاص،  قابل معامله در بازار بورس نمی باشد.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص ، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع صاحبان سهام است. شرکت سهامی خاص نمیتواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله مؤسسین تأمین میگردد.

برابر تبصره ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت ساير قيود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است. در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعايه نخواهد بود.

مفهوم مخالف تبصره مذکور و سایر مواد لایحه مزبور استنباط می شود. که غیر از بعضی از قیود و شرایط مربوط به تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام ، سایر مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( به استثنای چند مورد خاص)  در شرکتهای سهامی خاص به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث و سهامداران آتی شرکت و همچنین جلب اعتماد مردم لازم الرعايه خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست