شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stoc)

نوع دیگر از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است شرکت سهامی خاص می-باشد، از آنجا که تشکیل شرکت سهامی عام تشریفات فراوانی دارد، در مواد اصلاحی قانون تجارت، برای امور ساده¬تری که تعداد سهامداران کمتر است. نوعی شرکت سهامی در نظر گرفته که شرکت سهامی خاص نامیده می¬شود.

اعتبار شرکت سهامی خاص در ایران

از این نوع شرکت در ایران استقبال زیادی شده و گرایش و علاقه فعالان اقتصادی به تأسیس و ثبت این نوع شرکت به نسبت سایر انواع شرکت، بسیار بیشتر می باشد.

اکثر کارخانجات تولیدی در ایران که متعلق به اشخاص می¬باشد تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده¬اند.
شرکت سهامی خاص از انواع شرکتهای سرمایه است. و مزیت این گونه شرکتها اینست که برخلاف برخی شرکت ها که با فوت یکی از شر کا امکان انحلال شرکت وجود دارد. در شرکتهای سهامی خاص، فوت يا خروج یکی از سهامداران تأثیری در سرنوشت شرکت ندارد.
ماده ۴ ل.ا. قانون تجارت، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است: «شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گردیده است، این گونه شرکتها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

 

ثبت شرکت سهامی خاص min 1 700x394 - شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط اسم شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه¬ها و آگهی¬های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود».

مقاله جامع راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص جهت تکمیل اطلاعاتتان می تواند مفید باشد.

شرایط سرمایه و سهام شرکت

شرکت سهامی خاص، نوعی شرکت سهامی است. که بر خلاف شرکت سهامی عام، سهام آن قابل دادوستد در بورس اوراق بهادار نیست. ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسيس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.

مسئولیت سهامداران در شرکت

در شرکت های سهامی خاص، بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است. و در صورت عدم کفایت سرمایه، ضامن پرداخت بدهی های شرکت از اموال شخصی خود نیستند.

شرایط لازم برای تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

الف) در موقع تأسیس، سرمایه شرکت¬های شرکت¬های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد. را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

اساسنامه شرکت چیست؟ نکات مهم در تنظیم آن
ادامه مطلب

استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت شرکت سهامی در شرف تأسيس ممكن نيست. مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر.
ب) شرکت¬های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند. و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.
ج) در شرکت های سهامی خاص، تعداد سهامداران، نباید کمتر از سه نفر باشد.
د) مؤسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت نظامنی دارند.

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

طبق ماده ۲۰ ل.ا. قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.

اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد. و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون تجارت.
5. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
۶. سایر قیود و شرایطی که طبق قانون تجارت، برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

اداره شرکت­ تجاری سهامی خاص 800x500 - شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ارکان اداره شرکت­ تجاری سهامی خاص

ارکان اداره شرکت­ تجاری سهامی خاص

طبق قانون تجارت ایران ارکان اصلی اداره یک شرکت سهامی خاص عبارتند از:

۱. مجامع عمومی؛

مسئولیت کیفری مدیران تصفیه
ادامه مطلب

۲. هیئت مدیره؛

۳. مدیر عامل؛

۴. بازرس.

 

مدیرعامل شرکت سهامی خاص

شرکت­ سهامی خاص به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند. ولی معلوم است که برای امور تجارت، باید یک نفر متصدی عمل باشد. و مراجعین به شرکت نمی توانن به تمام افراد هیئت مدیره رجوع نمایند.  و هر گاه مجتمعاً بخواهند به کلیه کارها رسیدگی نمایند باعث کندی کار و از دست دادن منفعت خواهد بود. بنابراین یکی از آنها یا (از خارج) به سمت مدیر عامل انتخاب می شود. که اختیار خرید و فروش و یا حق امضای اوراق تجارتی را خواهد داشت.

 

شرایط لازم برای انتخاب مدیرعامل شرکت

بر اساس ماده ۱۲۶ ل.ا. قانون تجارت، اشخاص مذ کور در ماده ۱۱۱ ل.ا. قانون تجارت، نمی­ توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند.  و همچنین هیچ کس نمی­تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف این موارد انتخاب شده است.  در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

هر فردی بر خلاف قانون، به مدیریت عامل انتخاب شود. یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد. دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حكم عزل او را صادر خواهد کرد. و چنین حکمی قطعی خواهد بود (مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ ل.ا. قانون تجارت).

بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی

برای نظارت بر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال شرکت، به موجب ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی عادی همه ساله بازرس یا بازرسینی را برای این کار انتخاب می ­کند. که مدت مأموریت آنها یک سال است. و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

مجمع عمومی عادی در هر موقع می­ تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

در اولین مجمع عمومی مؤسسین به شرحی که گذشت مجمع، تشکیل و یک یا چند بازرس با رعایت موارد زیر انتخاب می­ شوند. و اشخاصی که به سمت بازرس شرکت انتخاب می شوند. با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را برای تصدی بازرسی شرکت اعلام می­ کنند:

مقاله هزینه ثبت شرکت سهامی خاص جهت پیگیری ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است مطالعه فرمایید.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص