مشاوره رایگان

در مقاله جامع و کامل نحوه ثبت شعبه یا شعبات شرکت”  شعبه شرکت چیست؟ کلیه قوانین و مراحل و نحوه ثبت شعبه شرکت ها برای شما عزیزان توضیح داده ایم.

شعبه داخلی شرکت یعنی چه؟

بر اساس ماده دو  آیین نامه اجرایی قانون تجارت تعریف شعبه داخلی به این صورت می باشد:

شعبه شرکت داخلی،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی می باشد که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی (مادر) را در محل، انجام می‌دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت اسم و با مسئولیت شرکت اصلی انجام خواهد داد.
شعبه داخلی در منطقه ای به غیر از مرکز اصلی شرکت تاسیس می گردد. و موضوع فعالیت آن نیز کاملاً با فعالیت اصلی شرکت منطبق هست. و محدوده اختیاراتش توسط شرکت اصلی مشخص می گردد.

 

شعبه شرکت شناسه ملی غیرمستقل و مرتبط با شناسه ملی شرکت مادر تخصیص داده می شود. لذا دقت در انتخاب محل شعبه و همخوانی آن با صورتجلسه، لازم می باشد و چگونگی ثبت شعبات داخلی شرکت ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیگی صورت می پذیرد.
علت رصد و شناسایی شعبات داخلی شرکت ها موضوعات مرتبط با مباحث مالیاتی و مالی می باشد که برطبق سوابق موجود برخی از شعبات شرکت های داخلی به صورت مستقل دارای حساب بانکی و یامسئولیت مستقل می باشند که می توان به نمایندگی و شعب بیمه های مادر اشاره نمود وبرخی دیگر از شعبات داخلی دارای استقلال مالی نمی باشند وبه طور کامل تمامی اقدامات را توسط شرکت اصلی انجام می دهند که می توان به شعب شرکت های بانکی و پولی ویا نفت و گاز اشاره نمود.

آدرس و کد پستی شعبه داخلی شرکت

آدرس و کد پستی شعبه داخلی شرکت با اقامتگاه اصلی و قانونی شرکت نمی شود یکی باشند. شعبه می تواند در یک واحد ثبتی باشد. و یا در واحد ثبتی دیگر و متفاوتی باشد. شعبه شرکت می توان در محل اقامتگاه قانونی شرکت به غیر از آدرس خود شرکت یا در مناطق و یا شهر دیگر باشد.

نحوه ثبت شعبه یا شعبات شرکت

تغییر یا جایگزینی مدیر شعبه داخلی شرکت

بر اساس قانون تجارت در هنگام تاسیس شعبه شخصیت حقوقی مدیری از سهامداران و یا خارج از شرکاء آن تعیین می گردد.   که می تواند دارای مدت تصدی ماموریت باشد. و یا اینکه برای مدت صورت نامحدود تعیین گردد. در صورت ناراضی بودن اعضاء و یا مدیران شرکت اصلی، با تنظیم صورتجلسه ای می توان مدیر شعبه داخلی را تغییر داد. و شخص دیگری جایگزین آن فرد کرد.

چگونگی ثبت شعبه شرکت

یکی از مواردی که باید در اساسنامۀ شرکت قید شود، محل شعب شرکت است (بند 4 ماده 7 ل.ا.ق.ت). ممکن است در حین تأسیس شرکت فاقد شعبه باشد، اما بعداً مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به ایجاد شعبه یا شعبی برای شرکت نماید. که در این صورت این پرسش مطرح می­ شود که آیا نیازی به ثبت شعبه وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به قانون ثبت شعبه پرداخت شده است.

وقف چیست؟ 
ادامه مطلب

آیا شرکت ها می توانند چندین شعبه داشته باشند؟

در لایحۀ اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص مطلبی نیامده است، اما در مادۀ ۱۹۹ قانون تجارت آمده است که: «هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد، مقررات مواد 195 و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می­ شود، در هر حوزه جداگانه انجام گردد».

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه به شرح ذیل می باشند:
1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیات رئیسه ضروری می باشد.
2- ارائه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی
3- پیوست برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ( در صورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند)
4- اصل آگهی دعوت مجمع عمومی در صورتیکه مجمع عمومی مذکور با حضور اکثریت سهامداران برگزار شده باشد.
5- کپی شناسنامه مدیر شعبه
6- ارائه مدارک ثبت شرکت اعم از کپی اساسنامه مصوب و مهر شده و شرکتنامه و اظهارنامه
7- ارائه مجوزات از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم
8- ارائه وکالت نامه رسمی دفترخانه ای در صورتیکه امور ثبتی توسط وکیل انجام گردد.

نحوه ثبت شعبه شرکت

طبق این ماده شعبه باید در ادارۀ ثبت شرکت­ها به ثبت برسد.  و مراتب تاسیس شعبه نیز آگهی شود. با توجه به این که شعبه اقدام به معامله از طرف شرکت می­ نماید، حقوق طلبکاران و اشخاص ثالث لازم می ­دارد تا تأسیس شعبه در روزنامه رسمی آگهی شود. در همین راستا، در مادۀ 634 لایحۀ تجارت ۹۱ بر الزامی بودن ثبت شعبه و نمایندگی شرکت تأکید شده است. اما هر حال، باید توجه داشت که شعبه شخصیت حقوقی ندارد.  و به آن شمارۀ ثبت و شناسۀ ملی نباید اختصاص یابد.

ثبت شعبه شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین 2 یا چند نفر برای امورات تجارتی تشکیل می گردد. و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردد.  به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت قروض و تعهدات شرکت می باشند.
شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعبات مختلف باشد.  که با اعلام شعب و انجام امور ثبت شعبه برای کاهش هزینه می توانید در ابتدای تاسیس شرکت، شعبه شرکت را هم در سامانه درج کرد.   با اینکار تعرفه و هزینه ثبت شعبه کاهش می یابد.  که بعدا دوبار کاری برای تاسیس شعبه شرکت نشود.
در شرکت با مسئولیت محدود هم در هنگام تاسیس آن و هم پس ثبت این شرکت می توان شعبه  یا شعباتی تاسیس نمود. کافیست مجمع عمومی فوق العاده ای برای تاسیس شعبه تنظیم و به ثبت رساند.

سهام انتفاعی و موسس چیست؟
ادامه مطلب

نحوه ثبت شعبه یا شعبات شرکت

ثبت و تاسیس شعبه برای شرکت سهامی خاص

آدرس و کد پستی برای ثبت شعبه شرکت را نمی توان در مکان و آدرس دفتر مرکزی شرکت (اصلی و مادر) باشد. دفتر مرکزی شرکت و شعبه شرکت نمی توانند در یک شهر باشد. در هنگام تنظیم صورتجلسه ثبت شعبه شرکت لازم است که یک نفر را  به عنوان مدیر شعبه تعیین و به اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ارسال کرد.  هیات مدیره شرکت هم می تواند نسبت به تاسیس شعبه شرکت اقدام کند. البته در صورتیکه در اساسنامه شرکت اختیارات این موضوع را به هیات مدیره محول کرده باشد.
قانون ثبت شعبه شرکت سهامی خاص هم مثل تاسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. که فرق و تفاوت آنچنانی ندارند.

تفاوت شعبه و نمایندگی ثبتی در شرکت 

شعبه با نمایندگی تفاوت هایی دارد که در ذیل به آن پرداخته ایم:

* شعبه شرکت کاملاً به شرکت اصلی (مادر) وابسته می باشد. ولی نمایندگی ها شخصیت مستقلی دارند.
* حساب های بانکی شعبات با شرکت اصلی یکی است. ولی هر نمایندگی حساب جداگانه و مستقلی دارد.
* شعبات می تواند مدیران خارج از شرکا یا سهامداران داشته باشند. ولی نمایندگی ها باید یک شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی داشته باشند.

انحلال شعبه شرکت

انحلال شعبه شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه ای است و قوانین و روال کاری که باید برای انحلال شعبه رعایت و طی شود مانند انحلال شرکت بوده و بر اساس قوانین تجارت صورت میگیرد.

نحوه ثبت شعبه یا شعبات شرکت

تعرفه ثبت شعبه

تعرفه ای که برای تاسیس شعبه جدید لازم است که بپردازید، اهمیت زیادی دارد.  به موضوع توجه کنید که تعرفه ثبت شعبه شرکت برای یک شرکت خود در نظر گرفته اید، با توجه به موارد مختلفی مشخص خواهد شد. علاوه بر مدارک پیوستی که لازم است تهیه نمود. باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را همراه مدارک به اداره ثبت شرکت های استان محل ارسال نمایید.

با توجه به اهمیت قانونی ثبت شعبه و اینکه بصورت ککاملا قانونی آن را به ثبت برسانید. که بعدا به مشکل برنخورید. لازم است که حتما ثبت شعبه شرکت خود را به کارشناس با تجربه ای محول کنید.

کارشناسان تک نیک ثبت ضمن اینکه تجربه کافی در خصوص امورات ثبتی را دارند. همراه با تنظیم صورتجلسه به شما مشاوره تخصصی خواهند داد. کافیست به شماره  09189414281 تماس گرفته و از هزینه ثبت شعبه شرکت همراه با مشاوره تخصصی خواهید شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.