تک نیک ثبت

اقامتگاه شرکت های تجاری

یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکتهای تجاری برخورداری این شرکت ها از اقامتگاه می باشند. که مستقل از اقامتگاه شرکای شرکت می باشد.

مفهوم اقامتگاه شرکت های تجاری

مفهوم اقامتگاه در مورد شرکتهای تجاری همان مفهوم اقامتگاه در مورد اشخاص حقیقی است. اقامتگاه به معنی رابطه ای حقوقی است. که شخصی را در یک نقطه معینی رابطه معنوی است اقامتگاه به یک حاکمیت مرتبط می کند.  بر خلاف تابعیت؟ یک رابطه مادی است.

فواید اقامتگاه تشخیص اقامتگاه شرکتهای : که به چند مورد اشاره می شود. دارای فوایدی می باشد.

اقامتگاه شرکت های تجاری

ملاک تشخیص تابعیت شرکت تجاری

اول ملاک تشخیص تابعیت شرکت به موجب ماده ۵۹۱ ..ت اقامتگاه شرکتهای تجاری ملاک تشخیص تابعیت آنها می باشد. ماده مزبور مقرر می دارد. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند. که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. بنابراین بدون تشخیص تابعیت آن وجود ندارد. بدیهی | بدون تشخیص حقوق و تکالیف آن ممکن نمی باشد.

ملاک تعیین دادگاه صلاحیتدار

اقامتگاه یک شرکت تجاری امکان تابعیت شرکت امکان تعیین تشخیص اقامتگاه شرکت تجاری در تعیین دادگاه صالح برای طرح دعاوی علیه شرکت مؤثر است. زیرا دادگاه صالح عبارت از دادگاهی است. که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است. از جهت قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، فرقی بین شرکتهای تجاری و اشخاص حقیقی وجود ندارد. ماده ۱۱ قادم) اگرچه قانونگذار اجازه داده است. دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محل انجام تعهد یا محل تسلیم کالا یا محل پرداخت پول نیز اقامه شود. (ماده ۲۳ قادم)

منظور از مرکز اصلی شرکت تجاری

البته دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجاری که مرکز اصلی آنها در ایران است. همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است. نیر در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است. در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. ماده ۲۲ ق.آرم که در واقع منظور از مرکز اصلی شرکت همان مرکز اقامتگاه شرکت می باشد.

ماده ۲۱ ق.آدم نیز به صراحت تصریح دارد. که دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است.

تشکیل شرکت مختلط سهامی
ادامه مطلب

البته باید توجه داشت که اگر یک شرکت تجاری دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد. به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محل شعبه طرف معامله اقامه شود. اگر در زمان طرح دعوی شعبه مزبور برچیده شده باشد.

اقامتگاه شرکت های تجاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.