مشاوره رایگان

مسئولیت غیابی اعضای هیات مدیره

این نوع مسئولیت را نمیتوان نوعی مسئولیت متفاوت از مسئولیتهای فوق دانست. بلکه در اینجا منظور تشریح موقعیتی است که یک یا چند عضو هیئت مدیره در زمان اتخاذ تصمیم هیات غایب بوده اند. بنابراین غیبت یک عضو ممکن است در هنگام اتخاذ تصمیم خلافی که مسئولیت مشترک یا مسئولیت تضامنی برای اعضاء ایجاد کرده است واقع شده باشد.

مسئولیت عضو معترض

اگر اعتراض کتبی برخی از اعضاء به تصمیم اشتباه و یا خلاف قانون هیات مدیره اثبات شود. مسئولیتی متوجه مدیران معترض نخواهد بود. لکن به نظر میرسد. که غایب بودن یکی از اعضای هیئت مدیره در جلسه ای که چنین تصمیمی اتخاذ شده عذر رافع مسئولیت شود تلقی نمیگردد. کما اینکه بی اطلاعی وی از تصمیم هیئت مدیره به علت

غیبت نیز چندان عذر موجهی محسوب نمیشود مگر اینکه قادر باشد. که علی رغم مطلع بودن ناتوانی خود را در اعتراض به تصمیم هیئت ثابت .کند. زیرا عدم حضور بدون عذر قانونی یک عضو در جلسه هیات مدیره را میتوان سهل انگاری و بی توجهی به حق ،شرکت سهامداران و یا اشخاص ثالت تلقی کرد .

بنابراین وی مسئول تلقی شود تا نیست یک عضو بدون عذر موجب گسترش و پخش حس منفی بین اعضایی که برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت ناشی از مشارکت غیبت را بر حضور در جلسه هیات مدیره ترجیح میدهند نشود. البته این احتمال هم وجود دارد. که مدیر برای فرار از مسئولیت غیبت خود را در قالب یک عذر موجه پوشش دهد.

از این رو همانطور که قبلاً اشاره کردیم در صورت عدم اعتراضی عضو غاییه چه غیبت وی با عذر موجه باشد. یا غیر موجه او را باید مسئول دانست. مگر اینکه تصمیم هیات قبل از اطلاع وی به مفاد آن به سرعت اجراء شده باشد. حکمت این امر روشن است عضو هیئت مدیره تکلیف دارد. که در جلسه هیئت شرکت کند.

لذا اگر با عذر یا بدون عذر غیبت کند وظیفه دارد که از مفاد تصمیمات هیئت مدیره در هنگام غیبت مطلع شود و چنانچه تصمیمی اشتباه و خطا بود اعتراض نماید. اگر اعتراض نکرد علم وی به مضمون تصمیم و قبولی اش افتراض می.شود. اگر چه به نظر میرسد که عدم اعتراض است. که تشخیص آن را به محکمه باید واگذار کرد.

جایگاه حقوقی هیات مدیره شرکت سهامی
ادامه مطلب

زیرا بعضاً ممکن است حالتی پیش آید که به رغم علم و اطلاع عضو غایب از مفاد تصمیم وی قدرت یک امر موضوعی اعتراض ندارد. شایان ذکر است که در قسمت دوم ماده ۱۶۲ قانون شرکتهای تجاری غایب در جلسه هیات مدیره امارات مصوب ۲۰۱۵ آمده است. که باشد. این امر رافع مسئولیت وی نیست مگر اینکه عدم علم وی به تصمیم ثابت شود. یا اینکه ثابت شود. که علی رغم مطلع بودن قدرت اعتراض نداشته است.

البته برخی معتقدند که مسئولیت عضو غایب از نوع مسئولیت مدنی نیست. آنان با طرح این پرسش ها که چنانچه هیئت مدیره تصمیم خلافی بگیرد. عضوی بدون عذر در جلسه هیئت مدیره غایب باشد. چه نوع مسئولیت مدنی برای این عضو هیئت ایجاد می کند. که به استناد آن بتوان وی را به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره ملزم به جبران ضرر نمود؟

آیا غیبت عضو في حد دانه تقصیر تلقی میشود. که بتوان بر پایه آن مسئولیت مدنی برای وی قائل شد؟ سپس در مقام پاسخگویی به سؤالات ،فوق این عقیده را ابراز میکنند. که رکن سببیت در مسئولیت غیر قراردادی بر پایه سبب مؤثر و اصلی که ضرر را ایجاد کند. استوار است. و نه بر مبنای سبب ضعیف و فرعی که در طبیعت ان احداث چنین ضرری وجود ندارد.

گرچه ممکن است که سبب فرعی در حدوث ،ضرر مقترن با سبب اصلی باشد. در اینجا غیبت عضو هیئت مدیره را نمیتوان سبب ضرر فعال و مؤثر در احداث ر دانست.

زیرا غیبت عضو را نمیشود مباشرت و یا مشارکت در اداره شرکت محسوب نمود. به همین دلیل عضو غایب دارای مسئولیت مدنی نمیباشد بلکه نوع مسئولیت وی خدمتی و تادیبی است که مجمع عمومی میتواند وی را عزل کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.