مسئول پرداخت بدهی در شرکت تضامنی

مسئول پرداخت بدهی در شرکت تضامنی

نحوه پرداخت بدهی‌ها

طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده باشد.  مطالبه بدهی‌های آن باید از خود شرکت به عمل آید. و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند. و در هر حال هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان بدهی‌های شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید. از پرداخت بدهی‌های شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکا و مسئولیت هریک از آنها در پرداخت بدهی های شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود.  که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

 

عدم تهاتر بدهی

طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است یکی از شرکا داشته باشد. استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل بدهی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. معذالک که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

در این مطلب به مسئول شرکای شرکت تضامنی در پرداخت بدهی چگونه است؟

جبران کاهش سهم الشرکه

طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت، اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده پرداخت هر نوع سود به شرکا ممنوع است.
طبق ماده ۱۳۳ جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است. ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

 

ور شکستگی شرکتهای تضامنی

طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت، به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه دارای شرکت تقسیم نشده باشد.
طبق ماده ۱۲۸ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
طبق ماده ۱۳۱ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند.
طبق ماده ۱۳۸ در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد. که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

وظایف و شرایط مدیران شرکت تضامنی
ادامه مطلب

مقاله شرکت تضامنی چیست مرتبط با این مطلب می باشد. پیشنهاد می شود. مطالعه کنید.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - مسئول پرداخت بدهی در شرکت تضامنی