تبدیل سهام در قانون تجارت

برابر ماده ۴۳ ل.ا.قت به صاحبان سهام اختیار میدهد. تا برابر مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده،  سهام بی نام شرکت را به سهام با نام و بالعکس تبدیل نمایند.

 

 

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

برای تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب سه نوبت و هر یک به فاصلهٔ ۵ روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نشر گردد. و در مدتی که کمتر از ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد .به صاحبان سهام فرصت داده شود. تا به منظور تبدیل سهام خود،  به مرکز شرکت مراجعه نمایند.

و پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده محسوب، و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طریق بورس اوراق بهادار ( در صورتی که شرکت در بورس پذیرفته شده باشد)  و یا از طریق حراج به فروش میرساند. ضمناً آگهی حراج تا یک ماه از انقضای مدت ۶ ماه مذکور،  فقط یک مرتبه در روزنامه كثير الانتشار شرکت منتشر میگردد.

فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک ماه خواهد بود .چنانچه در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام بانام صادره به فروش نرسد ، حراج تا دو نوبت دیگر،  برابر شرایط فوق تجدید میشود.

از حاصل فروش سهام با نام مذکور بدواً توسط شرکت هزینههای مترتبه مانند هزینه آگهی ، حراج و یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مابقی در حساب بانکی که به آن بهره تعلق میگیرد. سپرده میشود.

و چنانچه دارندۀ سهم بی نام ظرف مدت ۱۰ سال به شرکت مراجعه نماید. از طریق شرکت از مبلغ سپرده شده به نسبت سهم مزبور با بهره متعلقه پرداخت میگردد. و چنانچه سهم با نام فروخته نشده در شرکت موجود باشد. صاحب سهم بی نام میتواند به تعداد آن سهم با نام دریافت نماید.

ضمناً پس از انقضای مدت موصوف باقی مانده مبلغ سپرده شده در حساب بانکی در حکم مال بلاصاحب محسوب و باید از طرف بانک و با  طلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل شود. (  مواد ۴۴ ۴۵ ۴۶، لا.ق. ت).

باید توجه داشت که شرکت نمیتواند کلیه سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل نماید،  زیرا به طوری که در بند «ب» راجع به انواع سهام بحث شد .

وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها
ادامه مطلب

برابر ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت سهام مدیران شرکت که برای تضمین خسارات احتمالی در صندوق شرکت به عنوان وثیقه سپرده میشود. الزاماً باید سهام با نام باشد. ملاحظه می شود. که ماده ۱۱۴ مذکور مخصص ماده ۴۳ ل . ا . ق . ت بوده و در قانونیت خود اقوی و اولی میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست