تک نیک ثبت

مهلت انتشار آگهی در مجامع عمومی

آگهی دعوت چیست؟

شرکت‌ سهامی برای تشکیل مجامع خود و برگزاری مجمع عمومی عادی، که باید حداقل سالی یک‌بار برگزار می شود. یا مجمع عمومی فوق‌العاده، باید اقدام به انتشار آگهی دعوت نمایند. تا ضمن اطلاع سهامداران، تشکیل مجامع جنبه رسمی داشته باشد.

منظور از مجمع عمومی چیست؟

منظور از مجمع عمومی مجمعی می باشد که اعضای آن سهامداران شرکت هستند. مجمع عمومی می تواند عادی، موسس یا فوق العاده باشد. برای مجمع عمومی عادی تشریفات خاصی دارد. در مورد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده با توجه به این که موضوع فوری است، معمولا تشریفات خاصی وجود ندارد.

چه کسانی حق دعوت مجمع عمومی را دارند؟

دعوت به مجمع عمومی وظیفه هیات مدیره شرکت است. در صورت عدم انجام این وظیفه از طرف هیات مدیره، بازرسان شرکت باید اقدام به برگزاری مجامع نمایند. همچنین صاحبان بیست درصد از سهام نیز توانایی دعوت به مجمع را دارا می باشند.

نحوه آگهی در مجامع عمومی

مهلت قانونی حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۰ روز در نظر گرفته شده است. همچنین اگر در مجمع عمومی، در مورد کلیه موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميم‌گیری صورت نگیرد، هيات رئيسه با تصويب مجمع می تواند اعلام تنفس در مجمع نماید و تاريخ جلسه بعدی را اعلام نماید.

رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل مجمع عمومی

قانونگذار مهلتی را برای فاصله میان نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تشکیل آن مقرر داشته است. مطابق مادۀ ۹۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ «فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حدکثر چهل روز خواهد بود. اگرچه برای آگاهی سهامداران رعایت بازه زمانی معقول ضرورت دارد.

فاصله بین مجمع نوبت اول و دوم

با این حال میان آغاز و پایان این مهلت یعنی ده روز و چهل روز فاصله ای دراز و غير متعارف وجود دارد و به نظر توجیهی برای چنین فاصله ای نمی توان یافت نمود. نکته ای که در این رابطه نیازمند بررسی است عبارت از نحوه محاسبه ده روز و چهل روز میباشد.

با این توضیح که طبق مادۀ ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی روز ابلاغ و روز اقدام در محاسبه مهلتها منظور نمیگردد حال این پرسش مطرح میشود. که آیا این حکم قانون آیین دادرسی در مورد مجامع عمومی شرکت هم اعمال شده و روز نشر

هزینه ثبت تغییرات شرکت در سال 1403
ادامه مطلب

آگهی و روز تشکیل مجمع بایستی در مهلت ده روز و چهل روز محاسبه نگردد؟ رويه مرجع ثبت شرکتها در گذشته بر پیروی از حکم ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی و افزودن روز نشر آگهی دعوت در روزنامه و تشکیل جلسات استوار بود. که این رویکرد اخیراً تغییر یافته است. اعمال حکم ماده ۴۴۵ بالا موجب طولانی شدن مهلت ها به دوازده و یا چهل و دو روز میگردد که محل ایراد میباشد.

برگزاری جلسه بعد از انتشار آگهی

زمانی که آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار یافت. جلسه باید در مهلت مقرر در آگهی دعوت برگزار شود. مهلت قانونی برای انجام این کار حداقل 10 می باشد.

احتمال دارد در جلسه نتوانید همه موارد مشخص شده را بررسی نموده و برای آن ها تصمیم گیری نمایید. در این شرایط هیات رئیسه می تواند زمانی را به عنوان تنفس در نظر گرفته و تاریخ جلسه نوبت بعدی را اعلام نماید. دقت شود که جلسه بعدی باید حداکثر در 14 روز  بعد برگزار گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.