نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه

نحوه تغییرات در شرکتهای غیرتجاری دقیقاً مانند سایر شرکتها بوده و با همین رویه به این ترتیب برای اجرای هر یک از تغییرات مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل می شود. روش و آنها در مورد موضوع تصمیم می گیرند.

 

 

اساسنامه موسسه چیست؟

علاوه بر رعایت الزامات و ارائه مدارک برای موسسات غیرتجاری، اساسنامه آنها نیز تنظیم شود. این منشور سندی است که شامل کلیه اطلاعات مربوط به شرکت، روش مدیریت، محدوده اختیارات و هر آنچه برای مدیریت و دستیابی به اهداف نیاز دارید می باشد. تدوین اساسنامه نیز یکی از مراحل ثبت شرکت ها و موسسات می باشد.

چه تغییراتی در نهادهای غیرتجاری باید ثبت شود؟

طبیعتاً هرگونه تغییر در موسسه غیر تجاری نیازی به ثبت در دفتر ثبت شرکتها ندارد. اساسنامه باید تغییر کند. به عنوان مثال، اگر سازمانی بخواهد یک کارمند جدید استخدام کند، این تغییر در شرکت محسوب نمی شود.

در عین حال اگر یکی از شرکا بخواهد تغییر کند. (ورود یا خارج شدن شریک از سازمان) این باید یکی از تغییرات اساسی تلقی شود. زیرا نام شرکا از جمله مواردی است که در اساسنامه موسسه غیر تجاری ذکر شده است.

در نتیجه می توان گفت؛ در صورت تغییر هر ماده ای از اساسنامه باید ثبت شود.

از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییر نام سازمان غیر تجاری
تغییر آدرس
تغییر موضوع بنگاه غیرتجاری
تغییر شرکا یا مدیران موسسات غیرتجاری
تغییر در سرمایه
و غیره.

صورتجلسه تغییر اساسنامه شرکت

بسمه تعالی

نام موسسه: ………………​……………

شماره ثبت موسسه: ……………​………………

سرمايه ثبت شده موسسه: …………​…………………

شناسه ملی: …………​…………………

مجمع عمومی فوق العاده موسسه ……………​……………… ثبت شده به شماره ……………​……………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی موسسه تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكيل شد.

1- خانم/آقای ……………​……………… دارای مبلغ ……………​……………… ريال سهم الشركه

2- خانم/آقای ……………​……………… دارای مبلغ ………………​…………… ريال سهم الشركه

3- خانم/آقای ……………​……………… دارای مبلغ …………​………………… ريال سهم الشركه

دعوت مجمع از سوی مرجع ثبت شرکت ها
ادامه مطلب

دستور جلسه: اصلاح يا (تغيير) ماده ………… اساسنامه

با توجه به ماده ………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح می شود: ……………​……………………​………………………………​…………………​……………………………​…………………………

به آقای / خانم ……………​……………… (احدی از شركا يا مديران يا وكيل رسمی موسسه) وكالت داده می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء:

تذكرات:

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2- در صورتی که مجمع با حداکثر شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

3- متن ماده اساسنامه كه تغيير يا اصلاح می شود. بطور كامل در صورتجلسه نوشته شود.

4- در صورتی كه در نظر باشد كل اساسنامه تغيير پيدا نمايد دو جلد اساسنامه جديد تهيه و ذيل كليه صفحات به امضاء كليه شركاء برسد و به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركت ها ارسال گردد و پس از ثبت يک جلد از آن كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها شده تحويل گرفته شود.

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه

5- صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه غیر تجاری در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکا برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و باقی نسخ جزء مدارک موسسه ضبط گردد.

6- صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تشکیل موسسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

7- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

8- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست