در مطلب وظایف بازرس در رابطه با هیات مدیره به کلیه نقش های بازرسان شرکت تعاونی در نظارت بر هیات مدیره و مزایای حق حضور در جلسات آن بیان گردیده است.

 

auditors duty relation board directors 700x394 - وظایفه بازرس در رابطه با هیات مدیره
وظایفه بازرس تعاونی در رابطه با هیات مدیره

نقش هیات مدیره در تعاونی

همانگونه كه قبلا گفته شد، هیأت مديره ركن اجرايي شركت است. و اداره امور تعـاوني را طبق قانون بخش تعاوني و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عهده دارد.

نقش بازرس در نظارت بر هیات مدیره تعاونی

نقشـي كه بازرس در اين زمینه ايفاء مي نمايد، به تبع ساير بخش ها، نظارت دقیق بر عملکرد هیـأت مديره و انطباق آن با قانون بخش تعاوني و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمـومي اسـت.

وظایف بازرس در نظارت بر عملکرد هیات مدیره تعاونی

اين كه هیأت مـديره چگونـه بـه اجـراي مقـررات اساسـنامه و مصـوبات مـي پـردازد؟ آيـا تصمیمات متخذه اعضاء در مجمع عمومي به نحو صحیح توسّط هیـأت مـديره بـه مرحلـه اجراء گذاشته مي شود، آيا هیأت مديره صلاح و غبطه اعضاء را در اقـدامات خـود رعايـت مي كند. همگي در حوزه نظارتي بازرس قرار دارند.

وظایف بازرس در رابطه با هیات مدیره

حضور بازرس در جلسات هیات مدیره و مزایای آن

بازرس در اجراي وظائف نظارتي خود مي تواند در جلسات هیأت مديره شـركت نمايـد. و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد. بـدون آنکـه حـق رأي داشـته باشد.

تجويز شركت بازرس در جلسات هیأت مديره اين امکـان را فـراهم سـاخته اسـت كـه بازرس بتواند قبل از شکل گیري بسیاري تصمیمات غلـط از آنهـا جلـوگیري نمايـد. البتـه توجه به اين نکته نیز ضروري است كه ركن نظارت و اجراء در صـورت وقـوف كامـل بـه نقش خود مي توانند مناسبات خود را بر مبناي صرفه و صلاح اعضاء و شركت تنظیم نمايد. به عنوان يار و همکار يکديگر به تحقق اهداف شركت كمك نمايند.

پیشنهاد می کنم که مقاله نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی را مطالعه فرمایید.

آیا بازرس در جلسات هیات مدیره حق رای دارد؟

بازرس در اجراي وظائف نظارتي خود مـي توانـد در جلسـات هیـأت مـديره شركت نمايد. و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهـار دارد، بـدون آن كه حق رأي داشته باشد. و همچنین بازرس تعاونی در برخورد با تخلفات به هیات مدیره تذکرات قانونی لازم را دهد.

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی
ادامه مطلب

 

امیدوارم که مطلب “وظایف بازرس در رابطه با هیات مدیره” را کامل مطالعه نموده و مفید واقع بوده باشد. در صورتیکه نیاز به مشاوره نیاز دارید. به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست