تک نیک ثبت

ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

هدف مؤسسه غیر تجاری

ماده ۲ آیین نامه یاد شده، هدف مؤسسه غیر تجاری را بدین شرح به انتفاعی و غیر انتفاعی تفکیک نموده است. تشکیلات و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند.

الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره

مهلت ثبت تغییرات اساسنامه موسسه غیر تجاری

نکته شایان توجه آنکه مطابق ماده ۹ آیین نامه هر تغییر در مفاد اساسنامه و صاحبان امضاء یا نمایندگان مؤسسه و یا اقامتگاه آنها بایستی ظرف یک ماه به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده شود.

ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

انتخاب مدیر تصفیه موسسه غیرتجاری

انحلال مؤسسه و تشریفات انحلال در آیین نامه پیش بینی نشده است. لکن ماده ۱۰ آیین نامه مقرر داشته اگر انحلال اختیاری باشد. تصفیه امور آن توسط مدیر مؤسسه بر طبق شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می.آید.

در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد. مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

تشريفات ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

معمولاً تشريفات انحلال مؤسسات غیر تجاری در اساسنامه نمونه تنظیمی توسط مرجع ثبت شرکتها قید می.شود. مطابق مادۀ ۲۳ اساسنامه نمونه یاد شده مؤسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد. و در صورتی شرکاء رأی به انحلال مؤسسه دهد. یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

مرجع ثبت شرکتها و ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

بنابراین مرجع ثبت شرکتها ساز و کار انحلال مؤسسه غیر تجاری را در چارچوب انحلال شرکت با مسئولیت محدود یا مقررات تصفیه دیده است. این در حالی است که مقررات ویژه ای برای انحلال این شرکت وجود ندارد. و تابع مقررات کلی تصفية شرکت ها یعنی مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت می باشد.

نحوه ثبت موسسه حقوقی و غیر تجاری
ادامه مطلب

انواع انحلال موسسات غیر تجاری

فرآیند انحلال موسسات می‌تواند به دو صورت انجام شود: انحلال اختیاری و انحلال به موجب حکم دادگاه.

انحلال اختیاری موسسه

در این حالت، تصمیم به انحلال توسط مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه گرفته می‌شود و کلیه امور انحلال براساس قواعد و مقرراتی که در اساسنامه موسسه تعیین شده است، توسط مدیر یا مدیران اجرایی انجام می‌شود. معمولاً یک فرد به عنوان مسئول تصفیه امور مشخص می‌شود و وظایف مربوط به انحلال را بر عهده دارد. در صورت عدم تعیین مسئول از قبل، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند فردی را برای این منظور انتخاب کرده و وظایف مربوطه را به وی واگذار کند.

انحلال مؤسسه با حکم دادگاه

در این حالت، مسئولیت پیگیری امور انحلال به عهده شخص مشخص شده در اساسنامه است و در صورت عدم تعیین شخص مسئول، دادگاه شخصی را برای انجام این امور تعیین می‌کند و طبق قوانین مربوطه اقدام می‌شود.

هم چنین مطابق مادۀ ۱۱ آیین نامه سال ۱۳۳۷ چنانچه مؤسسه با حکم دادگاه منحل شده و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد. دادگاه در ضمن حکم انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معین می.کند. در هر حال تصفيه مؤسسه طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکت ها خواهد بود.

ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

نحوه ثبت اینترنتی انحلال موسسه به چه صورت است؟

جهت ثبت اینترنتی و منحل شدن موسسه غیر تجاری، لازم است که در بخش پذیرش صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، کلیه اطلاعات آن را تکمیل کرده و سپس گزینه دستور جلسه (انحلال موسسه) را انتخاب کنید. همچنین اطلاعات شرکا و صورتجلسه را نیز ثبت نموده و بارگذاری نمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.