تک نیک ثبت

مسئولیت انضباطی بازرس شرکت

مسئولیت بازرسان شرکت

با توجه به جایگاه امانی بازرسان نسبت به شرکت و اینکه نظارت بر عملکرد مدیران از جمله کارکردهای بازرسان ،است. بازرسان در مرتبه ای حساس تر در مقایسه با مدیران قرار دارند. همانند مسئولیتهای سایر اشخاص برای بازرسان نیز دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری قابل شناسایی است. البته برای شرکتهای دولتی و عمومی مسئولیت دیگری یعنی مسئولیت انضباطی یا اداری هم قابل اعمال می.باشد. همین حکم درباره بازرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که علاوه بر مسئولیتهای مدنی و کیفری، ممکن است از جهت انضباطی نیز مسئول شناخته شوند نیز صادق است.

مسئولیت انضباطی بازرسان

همانگونه که پیشتر اشاره رفت شرکتهایی که بازرسان آنها مشمول مقررات قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۲ و آیین نامه های اجرایی آن می باشند. علاوه بر مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ تابع ضمانت اجراهای حرفه ای و انضباطی بازرسان شرکت مربوطه نیز هستند. ماده ۳۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی برای حسابرسان عضو جامعه تنبیه های انضباطی به شرح زیر مقرر کرده است.

انواع تنبیه های انضباطی بازرسان به اعضای شرکت

تنبیه های انضباطی که از وظایف بازرسان شرکت می باشد. نسبت به اعضاء به شرح زیر است:

۱- اخطار بدون درج در پرونده

۲- توبیخ با درج در پرونده

3- ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین

۴- تعليق عضویت تا یک سال

۵- تعليق عضویت بیش از یک سال

6-  لغو عنوان حسابدار رسمی

کمیته های فنی، آموزشی و انضباطی توسط چه مرجعی تهیه و تصویب می شوند؟

در ماده ۲۹ اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ نیز برای کارشناسان عضو ،سازمان کمیته های انضباطی بدین شرح پیش بینی شده است.

سازمان به منظور حسن اجرای وظایف تخصصی خود دارای کمیته های فنی، آموزشی و انضباطی می باشد. وظایف کمیته ها و همچنین تعداد و ترکیب اعضاء و نحوه اداره آنها مشترکاً توسط هیات عامل و هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می رسد.

این کمیته ها زیر نظر هیات عامل انجام وظیفه خواهند نمود، لیکن موظفند گزارش عملیات و صورتجلسات خود را به هیات عامل و هیات عالی نظارت تسلیم نمایند.

شرایط ثبت شرکت تضامنی
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.