کاهش تعداد شرکا پس از ثبت شرکت

شرکتی که تعداد اعضای آن از حداقل کمتر شود تکلیف چیست؟

سؤال مهم و اساسی این است که اگر شرکتی در زمان تشکیل خود حداقل تعداد شرکای مقرر در قانون را رعایت نماید.  سپس بعد از تشکیل شرکت حداقل مزبور به هر دلیل از بین برود. شرکت از نظر حقوقی چه وضعیتی خواهد داشت؟ مانند اینکه شرکت با مسئولیت محدود با دو شریک ایجاد شده و سپس یکی از آنها از شرکت خارج شده یا از دنیا رفته و هیچ ورثه ای نیز نداشته باشد؟

ایراد اساسی نظریه حقوق دانان در کاهش اعضای شرکت بعد از تاسیس؟

قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ در این مورد ساکت است اغلب قریب به اتفاق حقوقدانان نیز در این مورد بحثی را مطرح نکرده اند. از مطالب یکی از حقوقدانان استفاده میشود. که به نظر ایشان حکم قانونگذار در مورد حداقل شرکا در شرکتهای تجاری اگرچه در ابتدا لازم الرعایه است. ولی بعد از تشکیل شرکت در صورت منتفی شدن این شرط خللی به شرکت وارد نمیشود. و شرکت همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. و بر همین اساس ممکن است بعد از تشکیل شرکت با نقل و انتقال سهام شرکا به یکدیگر صد در صد سهام در مالکیت یکی از آنها قرار گیرد. و به صورت عملی به شرکت تک شریکه تبدیل شود.

در واقع به نظر ایشان رعایت حداقل مقرر در قانون برای تعداد شرکا در هنگام تشکیل شرکت و ثبت آن لازم است. ولی بعد از تشکیل رعایت آن لازم و ضروری نمی باشد. به نظر میرسد چنین استنباطی با روح مواد قانونی و اصول حقوقی مغایر است. زیرا اگر از دیدگاه قانونگذار رعایت حداقل در ابتدای تشکیل شرکت لازم و ضروری است. رعایت آن در ادامه حیات شرکت نیز لازم و ضروری خواهد بود. در غیر این صورت به راه سوء استفاده از قانون باز می.شود.

شرکت های تضامنی در کمتر شدن شرکای آن

همچنین فقدان ضمانت اجرا برای تکلیف راجع به راحتی میتوان شرکت تک شریکه که مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته را ایجاد کرد. و حداقل شرکا در شرکتهای تجاری مستلزم نقض غرض میباشد. زیرا مسئولیت تضامنی شرکا در شرکتهای تضامنی مستلزم وجود شرکای متعدد است. که حداقل آن دو شخص می باشد. و بدون وجود آن تصور مسئولیت تضامنی ممکن نمی باشد.

اداره ثبت شرکت ها
ادامه مطلب

آیا بعد از تاسیس تعداد اعضای شرکت کم شود شرکت باید منحل گردد؟

حال چنانچه در یک شرکت تضامنی که با دو شریک ایجاد شده یکی از شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری صد در صد سهم الشرکه در اختیار شریک دیگر قرار گیرد. و علی رغم آن شرکت باقی بماند. بحث از مسئولیت تضامنی منتفی خواهد بود. زیرا همانگونه که بیان گردید لازمه آن وجود اشخاص متعدد میباشد. که در خصوص مورد منتفی است. بنابر این با توجه به آنچه بیان گردید شرط راجع به حداقل شرکا در شرکتهای تجاری نه تنها در ابتدای تشکیل بلکه در ادامه حیات شرکت نیز باید رعایت گردد. و هرگاه شرکت در ادامه حیات خود به هر دلیل حداقل مقرر در قانون را از دست بدهد. شرکت تجاری باید منحل گردد.

انواع انحلال شرکت بعد از کم شدن اعضای آن؟

که این امر به دو صورت ارادی و قهری ممکن است حاصل گردد.

شکل ارادی آن عبارت از انتقال سهام از سوی شریک یا شرکای دیگر به یکی از شرکا و شکل قهری آن این است که شرکت در اثر فوت شریک یا شرکای دیگر با یک شریک باقی بماند. مانند اینکه شرکت با مسئولیت محدود با دو شریک ایجاد شود. و سپس یکی از شرکا فوت کند. و هیچ ورثه ای هم نداشته باشد. تا بتواند جایگزین وی گردد.

اگر اعضای تعاونی از حداقل کمتر شود تکلیف چیست؟

راه حل فوق در مورد شرکتهای تعاونی در بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. و به موجب آن یکی از موارد انحلال شرکتهای تعاونی این است که اعضای شرکت تعاونی از حدنصاب مقرر قانونی کاهش یابد. که در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر قانونی ترسیده باشد. شرکت منحل می شود.

حداقل اعضای شرکت های تعاونی

در لایحه جدید ،تجارت شرکت تعاونی به سه صورت قابل تشکیل .است. شرکت تعاونی سهامی عام که حداقل ۲۰ عضو، شرکت سهامی خاص که حداقل ۱۰ عضو و شرکت تعاونی غیرسهامی که حداقل باید ۷ عضو داشته باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست