شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

ثبت تغییرات مربوط به تغییر وضعیت حقوقی شرکت

منظور از تغییر در وضعیت حقوقی شرکت، تبدیل شرکت، ادغام و تجزیۀ آن است. تغییر یک شرکت به شرکت دیگر می­ تواند شکلی یا ماهوی باشد: اگر شرکتی به شرکت دیگری تبدیل شود. تغییر شکلی است، اما اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شد، تغییر ماهوی است.

و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام 850x500 - شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

منظور از تبدیل شرکت چیست؟

منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.

کارشناسان ثبت شرکت تک نیک آماده پاسخ به سوالات ثبتی شما عزیزان می باشند. جهت ارتباط با مشاور ما به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

انواع تبدیل شرکت ها

قانونگذار در مواردی به صراحت تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را پیش ­بینی کرده است؛

1- از جمله تبدیل شرکت تضامنی به سهامی (مادۀ 135 ق.ت)،

2- تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی (ماده ۱۸۹ ق.ت. ناظر به مادۀ 135 ق.ت)،

3- تبدیل شرکت سهامی خاص به عام (ماده ۳۷۸ ل.ا.ق.ت).

پیش بینی قانون در وضعیت حقوقی بعد از تبدیل شرکت

راجع به موارد دیگری هم که قانونگذار پیش بینی نکرده است، برخی از حقوقدانان بر این باورند، به استناد مادۀ ۱۰ قانون مدنی و با موافقت کلیۀ شرکاء این امر ممکن است، حتی اگر تبدیل شرکت متضمن سنگین­تر شدن تعهدات شرکاء شود. تبدیل شرکت نمی ­تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده، لطمه بزند. به همین دلیل طلبکاران شرکت تضامنی که به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود تبدیل شده است، می ­توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند.

ضرورت و الزام به ثبت تبدیل شرکت ها

مادۀ ۲۷۸ ل.ا.ق.ت برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام شرایطی مقرر کرده و ماده ۲۷۹ نیز به الزامی بودن ثبت تبدیل شرکت تصریح کرده و مدارک لازم جهت ثبت را احصاء نموده، اما نسبت به اثر ثبت در تحقق تبدیل شرکت ساکت است. یکی از حقوقدانان بر این باور است که دلایلی که برای تر ثبت در ایجاد شرکت گفته شده برای اثبات ملازمه ثبت با تبدیل شرکت نیز کافی است. به دیگر سخن، همچنان که ثبت شرکت، شرط ایجاد آن است، تبدیل شرکت نیز منوط به ثبت است و زمان تحقق تبدیل شرکت را باید لحظه ثبت آن دانست.

شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

قانون تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

مرجع ثبت شرکت­ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبيق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام را نیست. و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود (ماده ۲۸۰ ل.اق.ت). در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد. و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکت­ ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می­ باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت
ادامه مطلب

مقررات انتشار آگهی تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 

آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی­ های شرکت در آن درج می­ گردد. اقلاً در یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر نیز آگهی شود. (ماده ۲۸۱). ماده ۲۸۲ – شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود. باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می ­آید. با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ١٨٤ این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید.

صدور اجازه پذیره نویسی توسط اداره ثبت شرکت ها 

مرجع ثبت شرکت­ ها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره ­نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود. اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبور قید گردد (مادۀ ۲۸۲).

قانون به چه نوع تبدیلی از شرکت ها صراحتا اشاره کرده است؟

مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ لایحۀ اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 تنها به تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و تشریفات ثبتی آن اشاره نموده و از سایر شرکت­ های تجاری غافل مانده است، در حالی که قانون سال 1966 فرانسه که مورد اقتباس قانونگذار سال ١٣٤٧ بوده تبدیل شرکت سهامی را به هر شرکت دیگری پذیرفته است. در حقوق ایران می ­توان از مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ل.ا.ق.ت برای تبدیل هر نوع شرکتی به شرکت دیگر وحدت ملاک گرفت.

شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

تبدیل شرکت ها 850x500 - شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
انواع تبدیل شرکت ها

انواع تبدیل شرکت ها

واحدهای ثبت شرکت­ ها قبلا در صورت توافق کلیۀ شرکاء تبدیل انواع شرکت به یکدیگر و همچنین تبدیل شرکت به مؤسسه و بالعکس را می­ پذیرفتند. اما اخیراً رویه تغییر پیدا کرده و ثبت تبدیل شرکت صرفا در موارد مصرح قانونی پذیرفته می­ شود.

این موارد عبارتند از:

  • تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام (مواد ۲۷۸ به بعد ل.ا.ق.ت)؛
  • تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی (مادۀ 1335 قانون تجارت)
  • تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف (مادۀ 5 ل. ا.ق.ت).
  • رویه مذکور (اكتفاء به موارد مصرح قانونی)، مبتنی بر احتیاط در تبدیل شرکت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از سوء استفاده است. با عنایت به ابهام قانون در این خصوص بهتر است قانونگذار به صراحت موارد مجاز تبدیل شرکت را بر شمرد. در لایحه قانون تجارت ۹۱ مواد 617 تا 631 به تبدیل شرکت ها به یکدیگر اختصاص یافته است.
  • قانون تبدیل شرکت ها در کشور فرانسه

در حقوق فرانسه تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز است. و این امر منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی نمی­ شود. (مادۀ ٦-۲۱۰ قانون تجارت فرانسه). البته به اعتقاد دیوان کشور فرانسه اگر در اساسنامۀ شرکت تغییرات بنیادین داده شود، در این صورت شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می­ گردد؛ برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده است.

تبدیل شرکت همانند هر تغيير دیگری در اساسنامۀ شرکت باید در روزنامۀ رسمی آگهی شود. که باید همراه با صورتجلسۀ مجمع عمومی ارسال شود.  موضوع این صورتجلسه تبدیل شرکتی است که در آن مدیران جدید تعیین شده اند. و نیز اساسنامۀ جدید شرکت به دفتر دادگاه تجارت داده شود. و در دفتر ثبت تجارتی و شرکت­ها به ثبت رسد. با توجه به تشکیل مرکز تشریفات اشخاص حقوقی این روند نسبت به گذشته ساده ­تر انجام می­ شود. تبدیل شرکت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست مگر بعد از این که این تشریفات طی شده باشد.

قانون تبدیل شرکت ها در حقوق کشور انگلستان

در حقوق انگلستان نیز در قسمت ۹۰ تا ۱۰۸ قانون شرکت­ های سال ٢٠٠٦ تبدیل شرکت خصوصی به عمومی، عمومی به خصوصی، شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به شرکت خصوصی با مسئولیت نامحدود، شرکت خصوصی با مسئولیت نامحدود به شرکت خصوصی با مسئولیت محدود پیش بینی شده است. برای تبدیل هر یک از این شرکت­ها رعایت شرایط و الزامات شرکت جدید الزامی است. و متصدی ثبت شرکت­ ها پس از بررسی مدارک و انطباق آن با ضوابط گواهی تبدیل شرکت صادر می ­کند. به این روند در اصطلاح «بازثبت» گفته می شود.

شرایط و نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سرمایه چیست؟ انواع آن کدامند؟
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست