استعفا یا فوت و جایگزینی مدیر تصفیه

نحوه استعفای مدیر تصفیه و جانشینی آن

استعفا مدیر تصفیه شرکت سهامی خاص طبق ماده ۳۳۰ لایحه، مدیر تصفیه که قصد استعفا دارد. باید مجمع عمومی عادی را دعوت کند. استعفای مدیر تصفیه وقتی معتبر است که جانشین او انتخاب گردد. و جانشینی او ثبت و آگهی روزنامه رسمی شود. اگر جانشین انتخاب نشده باشد. جانشین آگهی نشده باشد. استعفای مدیر تصفیه اثر قانونی ندارد.

استعفای مدیر یا مدیران تصفیه

طبق ماده ۲۳۰ ل.ا. قانون تجارت، درصورتی‌که مـدیر تصفیه قصـد استعفا از سمت خود را داشته باشد. باید مجمع‌ عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی‌ که مجمع‌ عمومی عادی مزبور تشکیل نشود. یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند. و نیز هر مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشـد. مـدیر تصفیه مکلف است کـه قصـد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند. و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیـب مـذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ ل.ا. قانون تجارت، ثبت و آگهی نشده باشد کان لم‌ یکن است.

فوت یا محجوریت مدیر یا مدیران تصفیه

طبق ماده ۲۳۱ ل.ا. قانون تجارت، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند.  مدیر تصفیه شرکت سهامی خاص متوفی یا محجـور یـا ورشکسته، توسط مجمع‌ عمومی شرکت انتخاب شده باشد.

استعفا یا فوت و جایگزینی مدیر تصفیه

صورتجلسه تغییر مدیر تصفیه

مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده بایـد، مجمع‌ عمومی عادی شرکت سهامی خاص را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجـور با ورشکسته دعوت نماید. در صورتی‌ که مجمع‌ عمومی عادی مزبور تشکیل نشود.

نتواند جانشین مدیر تصفیه متـوفـی یـا محـجـور یـا ورشکسته را انتخاب کنـد. یـا در صورتی‌ که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شـده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده، مکلف‌اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.

انتخاب و جانشینی مدیر تصفیه

اگر امر تصفیه، منحصراً به عهده یک نفر باشـد. در صورت فوت یـا حـجـر یـا ورشکستگی مدیر تصفیه، در صورتی‌ که مدیر تصفیه توسط مجمع‌ عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهـد. کـه مجمع‌ عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید. و در صورتی‌ که مجمع‌ عمومی عـادی مزبور تشکیل نگردد. یا نتوانـد جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید. یا درصورتی‌که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد. هر ذی‌نفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

موارد انحلال شرکت تجاری در قانون تجارت
ادامه مطلب

استعفا یا فوت و جایگزینی مدیر تصفیه

مدت اعتبار مدیر تصفیه

مدت اعتبار تصدی به سمت مدیریت تصفیه حداکثر دو سال می باشد. اگر تا پایان این دو سال تصفیه انجام نشده باشد، مدیر تصفیه باید با ذکر دلایل و جهات عدم تصفیه و زمان پیشنهادی خود را به مجمع عمومی فوق العاده اعلام نماید. در صورتی که این افراد از سوی دادگاه انتخاب شده باشند، می بایست موارد مذکور را به اطلاع این مرجع رسانند.

مجازات مدیر تصفیه

بر اساس ماده 268 می توان گفت که: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم ذیل شوند. به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 2 هزار تا 20 هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

استعفا یا فوت و جایگزینی مدیر تصفیه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست