مدیر تصفیه شرکت

مدیر تصفیه کیست؟

مدیر تصفیه کسی است که بعد از انحلال شرکت وظیفه دارد تا به امور مالی شرکت رسیدگی کند. این مدیر فردی است که اگر مثلا برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد. معاملات جدیدی انجام شود، به عهده ی اوست.

تعریف مدیر تصفیه

مدیر تصفیه، شخصی است که امور مالی تاجر یا شرکت ورشکسته یا منحل شده را مدیریت کرده و اقدامات لازم را برای تسویه بدهی ها انجام می دهد.

مدیر تصفیه شرکت

تصفیه یعنی چه؟

تصفیه در عربی به معنای  پاک کردن و پالوده کردن است.  تصفیه حساب در موردی بکار می رود. که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد.

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین می کند.
ماده ۴۴۱ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند.  آن بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر قسمتی که بموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده ۴۴۲ – میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

مدیر تصفیه در شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 213 قانون تجارت در شرکت های سهامی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت می باشد. مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

وظایف و اختیارات مدیران تصفیه

در تاریخ انتخاب مدیر و مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته، تصفیه شروع می گردد. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته، بلافاصله امر تصفیه راعهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا میباشند. از جمله می توانند درباره امورشرکت به اقامه دعوی وارجاع به داوری اقدام نمایند.

مدیر تصفیه شرکت منحل شده

مدیر تصفیه کسی است که پس از انحلال شرکت وظیفه دارد، تا به امور مالی شرکت رسیدگی کند. به عبارت بهتر این مدیر فردی است. که اگر مثلا برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد معاملات جدیدی انجام شود، به عهده ی اوست.

قوانین حاکم بر شرکت های تجاری در ایران
ادامه مطلب

مدیر تصفیه شرکت

مدت اعتبار مدیر تصفیه

مدت اعتبار مدیران تصفیه تصدی به سمت مدیریت تصفیه حداکثر دو سال می باشد. اگر تا پایان این دو سال تصفیه انجام نشده باشد، مدیر تصفیه باید با ذکر دلایل و جهات عدم تصفیه و زمان پیشنهادی خود را به مجمع عمومی فوق العاده اعلام نماید. در صورتی که این افراد از سوی دادگاه انتخاب شده باشند، می بایست موارد مذکور را به اطلاع این مرجع رسانند.

استعفای مدیر تصفیه

استعفا بر اساس ماده ۳۳۰ لایحه، مدیر تصفیه که تصمیم بر استعفا دارد. باید مجمع عمومی عادی را دعوت نماید. استعفای مدیر تصفیه زمانی معتبر خواهد بود. که جانشین ایشان انتخاب شود.  جانشین او ثبت و آگهی شود. اگر جانشین تعیین نگردد. یا جانشین آگهی نشده باشد.  استعفای مدیر تصفیه اثر قانونی ندارد.

مجازات مدیر تصفیه

بر اساس ماده 268 می توان گفت که: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم ذیل شوند. به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 2 هزار تا 20 هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مدیر تصفیه شرکت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست