مشاوره رایگان

آیا رئیس هیات مدیره می تواند مدیر عامل شود؟

مدیر عامل شرکت کسیت؟

مدیر عامل فرد برگزیده از سوی هیئت مدیره برای اجرای رهنمودها و مصوبه های این هیئت و انجام امور اجرایی شرکت است.  و از نظر قانونی نماینده شرکت به شمار می آید. در همین ارتباط در ماده ۱۲۵ اصلاحیه قانون تجارت ( و ماده ۶۰۳ پیش نویس قانون تجارت جدید آمده است:

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

مقاله شرایط مدیرعامل شرکت ها کدامند؟ مرتبط با این موضوع است.

وظیفه مدیر عامل چیست؟

بنابراین مدیر عامل میتواند در چارچوب اساسنامه شرکت و اختیارات واگذار شده از سوی هیئت مدیره قراردادهایی را امضا کند.  و تعهداتی را برای شرکت ایجاد کند. در دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز تأکید شده است، که مدیر عامل، عهده دار مدیریت امور اجرایی شرکت است. به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل: مدیر عامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و گزارشهای دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

رئیس هیات مدیره می تواند سمت مدیرعامل داشته باشد؟

هر چند در ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۰۲ پیش نویس قانون تجارت جدید منعی در مورد این که رئیس هیئت مدیره، میتواند سمت مدیریت عامل شرکت سهامی را نیز عهده دار شود. منظور نشده است. و با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی این امر امکان پذیر است، اما برای پرهیز از تداخل نقش هدایتی دیس هیئت مدیره و نقش اجرایی مدیر عامل جدایی این سمت ها ضروری است.

مقاله جامع  شرایط انتخاب مدیرعامل در شرکت سهامی خاص پیشنهاد می شود مطالعه کنید.

 

چرا بهتر است که رئیس هیات مدیره مدیرعامل نشود؟

استانداردهای راهبری شرکتی هم ایجاب میکنند که این دو سمت جدای از یکدیگر رئیس هیئت مدیره و نقش اجرایی مدیر عامل جدایی این سمت ها ضروری است. و استانداردهای راهبری شرکتی هم ایجاب میکنند که این دو سمت جدای از یکدیگر باشند. این موضوع در دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز بازتاب دارد و در ماده ۱۹ آن آمده است:

انواع مسئولیت های جزائی هیات مدیره
ادامه مطلب

رئیس هیئت مدیره نباید هم زمان مدیر عامل شرکت یا از اشخاص زیر نظر مدیر عامل باشد. وظایف اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیئت مدیره مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیئت مدیره باید به طور صریح و روشن مشخص شود. و به تصویب هیئت مدیره برسد.

هم چنین وظایف اختیارات و مسئولیتهای افراد فوق الذکر نباید هیچ گونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رئیس هیئت مدیره مسئول اداره اثر بخش جلسات هیئت مدیره است.  و اطمینان از این که مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیئت مدیره گنجانده شده است، می باشد.

شرایطی که باعث اخراج مدیرعامل می شود؟

در ماده ۱۲۷ اصلاحیه قانون تجارت نیز گفته شده است، که اگر شخصی برخلاف شرایط ماده ۱۲۶ و ماده ۱۱۱ به مدیر عاملی شرکت برگزیده شود. یا پس از برگزیده شدن؛ مشمول شرایط ماده ۱۱۱ گردد. اشخاص ذی نفع میتوانند از دادگاه صدور حکم برکناری عزل وی را درخواست کنند. در این صورت مدیر عامل شرکت با حکم دادگاه از سمت خود برکنار خواهد شد.

در ماده ۱۲۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۹۹ پیش نویس قانون تجارت (جدید)

آیا رئیس هیات مدیره می تواند مدیر عامل شود؟

جلسات هیئت مدیره شرکت

تصمیم گیری درباره شیوه اداره و پیش برد شرکت مستلزم بررسی موضوعات و موارد در پیش روی شرکت و گفتگو پیرامون آنها در نشست های منظم در بازه های زمانی معین توسط هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت است. به دلیل اهمیت این امر، چگونگی تشکیل جلسات هیئت مدیره از مواردی است که باید در اساس نامه شرکت درج شود.

در ماده ۱۲۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۰۰ پیش نویس قانون تجارت جدید نیز به این موضوع پرداخته شده است: ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساس نامه تعیین خواهد کرد.  ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.