تبدیل سهام بی نام به بانام

تبدیل سهام بی نام به بانام

تبدیل سهام در اساسنامه

تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس با همان اهدافی صورت می گیرد، که در توصیف هر یک از این دو نوع سهام در مقالات مرتبط با این مطلب، تبدیل سهام ممکن است در اساسنامه پیش بینی گردد.

مرجع تصمصم گیری تبدیل سهام بی نام به بانام

با این حال تصمیم به تبدیل سهام در بیشتر موارد در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد. صرف نظر از اصل تصمیم اجرای تصمیم نیازمند رعایت تشریفات و مراحل قانونی معینی است که به دقت بایستی رعایت شود.

این تشریفات برای هر یک از دو نوع مورد تبدیل سهام بی نام به بانام و سهام بانام به بی نام متفاوت می باشد. که هر یک به صورت جداگانه به بررسی ” گذاشته می شود.

تشریفات تبدیل سهام بی نام به بانام

شیوه و تشریفات تبدیل سهام بی نام به بانام در مادۀ ۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح زیر مقرر شده است.

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. سه نوبت هر یک به فاصلۀ پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین الهی نباشد. به صاحبان سهام داده شود. تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

مراحل مهم آگهی روزنامه کثیر الانتشارتبدیل سهام

در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل می گردد.» شده تلقی در این نوع تبدیل سختگیری بیشتری شده چرا که دارندگان این نوع سهام نامعلوم می باشند.

پس از سه بار آگهی و گذشت شش ماه ،مقرر نتیجه مراجعه نکردن دارندگان سهام بی نام در ماده ۴۵ همان قانون پیش بینی شده است. براساس ماده یاد شده پس از پایان مهلت مقرر و عدم مراجعه برخی از سهامداران سهام این دسته از سهامداران باطل تلقی می گردد.

برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. از طریق آن بازار و گرنه در حراج فروخته خواهد شد.

حق رای و حضور سهامدار در مجامع
ادامه مطلب

شرایط آگهی فروش سهام جدید از طریق حراج

فروش سهام جدید از طریق حراج مستلزم رعایت تشریفاتی است که بر اساس آن آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از پایان مهلت شش ماهه بالا برای یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود نشر خواهد یافت. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.

چنانچه در تاریخ مقرر تمام یا بخشی از سهام به فروش نرسد. حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

تبدیل سهام بی نام به بانام

شرایط وجوه حاصل از فروش سهام جدید

پس از فروش سهام جدید با وجوه حاصل از فروش طبق مقررات ماده ۴۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح زیر رفتار خواهد شد:

طبق ماده ۴۵ فروخته می شود بدواً از حاصل فروش سهامی که بر هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود.

در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ ،فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود. مبلغ سپرده و بهرۀ مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به سهم پرداخت می شود. پس از انقضای كم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

شرایط اعطای سهامی که فروخته نشده شرکت

تبصره: در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد. صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه می کنند. به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت.

از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بینام که در دست دارند. وجه نقد دریافت کنند. و یا اینکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام با نام تحصیل نمایند. و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.

ارزش سهمی که باید به دارندۀ سهام بی نام فروخته شده پرداخت شود، ارزش واقعی و مبلغ دریافتی حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و نه ارزش اسمی سهام است.

انواع سهام در قانون تجارت
ادامه مطلب

تبدیل سهام بی نام به بانام

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - تبدیل سهام بی نام به بانام