تک نیک ثبت

تبدیل سهام بانام به سهام بینام

شرایط تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

بر خلاف تبدیل سهام بینام به سهام بانام در تبدیل سهام با نام به بی نام قانون گذار تشریفات ساده تر و مدت کوتاهتری را مطابق مادۀ ۴۷ بدین شرح ضروری دانسته است.

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد. به صاحبان سهام داده می شود.  تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است. سهام بی نام در شرکت سهامی چیست؟صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد. تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند. سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود.

تعداد انتشارات آگهی روزنامه در تبدیل سهام با نام به بی نام

تفاوت در رویکرد مقنن به فروش سهام جدید در تبدیل سهام بی نام به بانام با تعهد شرکت به نگهداری سهام جدید تا مراجعه سهامداران در تبدیل سهام بانام به بی نام قابل درک می باشد. چرا که در تبدیل سهام بی نام به بانام هویت و نشانی آخرین دارنده سهام نامعلوم است.

در تبدیل آن به بانام نمی توان نام شخص معینی را به عنوان مالک شناسایی نمود. به همین دلیل تا ۳ بار جهت اطلاع صاحبان آن اقدام به انتشار آگهی می گردد. و در صورت عدم مراجعۀ مالکین ظرف مدت معینه، سهام مزبور به فروش خواهد رسید.

مشکلات تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت های سهامی

زیرا که به علت عدم اطلاع از نام دارندگان چنین سهامی، نگهداری این سهام موجب اخلال در اداره و تصمیم گیری های شرکت خواهد گردید. در حالی که پس از تبدیل سهام با نام به بی نام چون آخرین دارنده سهام باطل شده مشخص است، سهام بی نام صادر شده تا مراجعه آنان نگهداری خواهد شد.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

ثبت نهایی تبدیل سهام با نام به بی نام و بلعکس

پس از پایان تشریفات تبدیل سهام خواه به بانام و خواه به بی نام باشد، حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های ،قانونی مراتب باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد. تا پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها جهت آگاهی عموم آگهی شود.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

در ماده ۴۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، ضمانت اجرای دیگری مقرر شده که مطابق آن سهامدارانی که مطابق تشریفات مقرر به شرح بالا، سهام خود را تعویض نکرده باشند، در خصوص سهام مزبور حق حضور و رأی در مجامع عمومی را نخواهند داشت.

برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام، فقط یک بار در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود، آگهی منتشر و چاپ می شود. و در مهلتی که نباید از دو ماه کمتر باشد، به سهامداران وقت داده می شود. تا برای تبدیل سهام بانام خود به سهام بی نام، به مرکز شرکت مراجعه کنند.

تبدیل سهام با نام به بی نام از تشریفات کمتری برخوردار است. زیرا انتقال سهام بانام و یا تغییرات مربوط به آن در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت میرسد، بنابراین حتی در صورت عدم اطلاع سهامدار با نام شرکت پس از تبدیل،  رأساً می تواند سهام بی نام برای شخص ذینفع با توجه به تعداد سهامش صادر نماید.

به دستور ماده ۴۷ ل . ا . ق . ت برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام ، مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی میگردد .و مهلت تبدیل سهام برای صاحبان آن نباید کمتر از دو ماه از تاریخ نشر آگهی باشد. و پس از انقضای فرصت مذکور شرکت نسبت به تبدیل سهام اقدام  می نماید.

در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلتهای مقرر در قانون در اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد. و ضمناً دارندگان سهام مذکور چنانچه برابر مواد قانونی مربوطه نسبت به تعویض سهام خود اقدام ننموده باشند .حق شرکت در مجامع عمومی و حق رأی نخواهند داشت.

تشریفات تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

تبدیل سهام با نام به بینام از تشریفات کمتری برخوردار است. زیرا انتقال سهام بانام و یا تغییرات مربوط به آن در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت میرسد، بنابراین حتی در صورت عدم اطلاع سهامدار با نام شرکت پس از تبدیل،  رأساً می تواند سهام بی نام برای شخص ذینفع با توجه به تعداد سهامش صادر نماید.

هزینه ثبت تغییرات شرکت در سال 1403
ادامه مطلب

مهلت تبدیل سهام برای صاحبان

به دستور ماده ۴۷ ل . ا . ق . ت برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام ، مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی میگردد.  مهلت تبدیل سهام برای صاحبان آن نباید کمتر از دو ماه از تاریخ نشر آگهی باشد. و پس از انقضای فرصت مذکور شرکت نسبت به تبدیل سهام اقدام  می نماید.

در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلتهای مقرر در قانون در اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد. و ضمناً دارندگان سهام مذکور چنانچه برابر مواد قانونی مربوطه نسبت به تعویض سهام خود اقدام ننموده باشند. حق شرکت در مجامع عمومی و حق رأی نخواهند داشت.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.