تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی

شخص و شخصیت چیست؟

شخص: 1- شخص موجودی است كه حق و تكلیف دارد، شخص دارای زندگی حقوقی است. شخص می‌تواند با اعمال حقوقی و انجام تكالیف خود نقش ایفا نماید.

2- شخصیت: از لحاظ حقوقی عبارت است از وصف و شایستگی شخص جهت اینكه حق و تكلیف باشد.

چه کسانی اشخاص حقوقی هستند؟

این یک سؤال جالب است که در ابتدا ممکن است به نظر شما آنقدر معما دارد که نتوانید به آن پاسخ دهید. اشخاص حقوقی، در واقع افراد حقوقی هستند که به شخصیت حقوقی مجرد دست پیدا کرده‌اند.

به عبارت دیگر، آنها را می‌توان به عنوان یک واحد مجزا در نظام حقوقی تلقی کرد. طبق قوانین و مقررات، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی حقوق و وظایفی دارند. با این تفاوت که به جای برخورداری از شخصیت فیزیکی و قابل لمس، آنها شخصیت حقوقی دارند که از طریق نماینده‌ها و عملکرد سازمانی خود با دیگران در ارتباطند.

تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی

اشخاص حقوقی می‌توانند شرکت‌ها، سازمان‌ها و دیگر نهادها باشند. که به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و حتی خیریه تشکیل شده اند. این اشخاص می‌توانند از هر نوع متشکل شده باشند؛ از شرکت‌های کوچک و شرکت‌های خانوادگی گرفته تا شرکت‌های چند ملیتی بزرگ. در واقع، اشخاص حقوقی می‌توانند به اندازه شخصیت حقوقی داشته باشند.

مفهوم استقلال شخصیت حقوقی

این به ارایه تمامیک کامل و فراگیر بودن این مفهوم اشاره دارد. با این حال، لازم به ذکر است که با توجه به تنوع جوامع و نظام‌های حقوقی در جهان، تفاوت‌ها و تعریف‌های مختلفی از اشخاص حقوقی وجود دارد. به همین دلیل است که این موضوع به یک قضیه پیچیده و عمیق تبدیل شده است. این تفاوت‌ها در تعریف و شرایط ایجاد و برخورداری از شخصیت حقوقی به طور قابل توجهی بین کشورها و حتی درون هر کشور متفاوت است.

مهمترین خصلت اشخاص حقوقی، استقلال و مستقل بودن از اشخاص حقیقی آن است. با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، این اشخاص قادرند در حقوق خود عمل کرده و به صورت جداگانه از اشخاص حقیقی برخورد کنند. این توجه به ویژگی‌های مستقل بودن و قابل اعتماد بودن از طرف دولت‌ها و سازمان‌ها باعث شده است که اشخاص حقوقی به نوعی مورد احترام و تحت حمایت حقوقی قرار گیرند.

ثبت شرکت در کیش
ادامه مطلب

معنای شخص در حقوق

شخص در حقوق به دو معنا استفاده می شود. یک معنای آن به انسان و شخصیت حقیقی اش اشاره دارد و معنای دیگر به شخصیت در حقوقی است که شامل شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی می شود. تفاوت بین این دو مفهوم بسیار مهم است و باید به طور دقیق درک شود.

تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی

مثال برای شخصیت حقیقی و حقوقی

شخصیت حقیقی و حقوقی، از انواع شخصیت در حقوق می باشند. شخصیت حقیقی، شامل همه افراد عالم بشریت است که دارای طول عمر محدود بوده و زندگی آن ها، با مرگ پایان می یابد. شخص حقوقی، شامل شرکت ها و موسسات، می باشد. که با اراده موسسین آن، ایجاد می شود. پایان عمر آن، با انحلال، صورت می گیرد.

ویژگی های شخصیت حقیقی

شخصیت حقیقی یک انسان را به عنوان یک موجود فردی شناخته می کند. این شخصیت شامل ویژگی ها، دانش، تجربه، قابلیت ها، واجد شرایط فیزیکی و روحی و عواطف فردی است. عواملی هستند که شخص را متمایز از دیگران می کنند و هویت او را تشکیل می دهند. شخصیت یک شخص در حقوق نیز از این اساس ساخته شده است.

ویژگی های شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی، یک شخصیت اعتباری است که می تواند دارای تابعیت و اقامتگاه باشد. تولد شخصیت های حقوقی، با اراده موسسین شان است. و مرگ آن ها، با انحلال، اتفاق می افتد. شخص حقوقی، شامل شرکت های تجاری، موسسات دولتی و بلدی و مواردی از این دست، می باشد.

شخصیت در حقوق و ساختار حقوقی آن

اما شخصیت در حقوق به معنای قانونی است. و به ساختار حقوقی که چارچوبی برای فعالیت های اجتماعی فراهم می کند، اشاره دارد. شخصیت در حقوق شامل حقوق و تکالیف حقوقی است. که یک شخص یا یک نهاد دارد.

شخصیت حقوقی جدای از افراد تشکیل دهنده آن است.

شخصیت حقوقی محدوده ای برای انعکاس وضعیت حقوقی شخص یا نهاد ارائه می کند. و به آنها اجازه می دهد تا به عنوان یک واحد حقوقی در جامعه فعالیت کنند. مثلا، یک شرکت و یا سازمان در حقوق دارای شخصیت حقوقی است. که به آن اجازه می دهد به عنوان یک موجود مجزا از افرادی که آن را تشکیل می دهند در جامعه عمل کند.

وثيقه سهام شرکت های سهامی
ادامه مطلب

تفاوت بارز شخصیت حقیقی و شخصیت در حقوق

تفاوت این دو مفهوم بسیار مهم است. شخصیت حقیقی و شخصیت در حقوق هر یک دارای وجود و جایگاه خود را دارند. شخصیت حقیقی در ارتباط با خصوصیت ها و ویژگی های مشخص فرد است. و شخصیت در حقوق در ارتباط با وضعیت حقوقی شخص یا نهاد قرار دارد. هر دو این مفاهیم مهم هستند. در حقوق و اجتماع زندگی می کنند.

پایان شخصیت حقیقی و حقوقی

پایان عمر شخصیت حقیقی، با مرگ وی اتفاق می افتد، و غیر ارادی است. ولی پایان عمر شخص حقوقی، با انحلال آن است. و کاملا ارادی و خواست اعضای تشکیل دهنده آن است.

تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی