تک نیک ثبت

آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
4 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی

آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی.

2- هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده(39) فصل هفتم قانون.

3- مشمولین طرح : اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می‌شوند:

– دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.

* دهک‌های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می‌شوند.

4″ شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت‌هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشکیل می‌شوند. و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند.

5- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شرکت هایی که با عضویت (سهامداری) شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به ‌صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.

6- سهام عدالت : سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود. تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور، اعضای تعاونی‌ها، واگذار نمایند.

 

وظایف سازمان خصوصی سازی

ماده 2- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(2) ماده(2) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

 

نحوه واگذاری سهام عدالت

ماده 3- سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد . سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود .

ماده 4- در اجرای ماده(35) قانون که مشمولین بندهای(الف) و(ب) ماده(34) قانون را در قالب شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است. سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

تبصره1 – سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.

تبصره2 – سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

نحوه کاهش اجباری سرمایه
ادامه مطلب

نحوه انتخاب شرکتهای واگذاری

ماده5 – شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند.مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء(3) بند(الف) ماده(40) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده 6 – سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد. نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد. و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد .

تبصره1 – سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولین دهک‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر ده ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان درهیات واگذاری تعیین خواهد شد.

تبصره2 – سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.

تبصره3 – درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره4 – تخفیف موضوع تبصره(1) این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 7- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایردستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل ‌شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده(37) قانون تا پایان سال 1388، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در فرا بورس فراهم نماید.

وظایف بازرس شرکت تعاونی
ادامه مطلب

ماده 8 – به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذارشده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه‌های ذیربط مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.

ماده 9 – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(86) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مورد واگذاری نیستند. این دستگاه ها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به ‌منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت‌های واگذارشده، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) این آیین نامه توسط شاغلان دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر ممنوع است.

مطالب مرتبط:

Isometric Team1111تعاونی بزرگ 111work Illustration - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
مراحل تشکیل تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

Untitled سهامی خاص اصلی اول 1 1 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
دستورالعمل تشکیل تعاونی

مراحل تاسیس تعاونی هیات موسس مجمع عمومی آگهی دعوت هیات مدیره مدیرعامل بازرسان اداره تعاون شهرستان

Untitledبا مسئولیت محدود اصلی اول 1 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

Untitle33333333d 1 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

tablet اصلی 222222222 Converted - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
تعرفه ها و هزینه های ثبت

کلیه تعرفه ها و هزینه های ثبت شرکت و مجامع عمومی(تغییرات) بصورت مفصل و با جزئیات کامل برای شما عزیزان نوشته ایم.

Isometric Team1111تعاونی بزرگ 111work Illustration - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
نحوه برگزاری مجامع عمومی

تغییرات در مدیران و بازرسان شرکتها و انواع مجامع عمومی با شرح کامل وظایف آنها و تغییرات در اساسنامه و نحوه برگزاری مجامع عمومی

sustainably sourced 2103444 1782255 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
شرکت دانش بنیان

مزایای شرکت دانش بنیان و امتیازات شرکت‌های دانش‌بنیان ،آیا شرکت دانش بنیان تعاونی باشد یا غیره و نحوه ثبت آن

architecturally sound skyscrapers 1056927 - آیین نامه توزیع سهام عدالت-شرکتهای تعاونی
شرکت تاسیساتی

شرکت تاسیسات ساختمانی و موضوع فعالیت شرکت های تاسیساتی و شرکت تاسیساتی در قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید

ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

مطالب مرتبط