اداره شرکت سهامی

اداره شرکت

اداره شرکت سهامی و نهاد مدیریت اگر چه مانند رکن بازرسی تابع و زیر مجموعه مجامع عمومی به شمار می رود. با این حال کار کرد. تأثیر گذاری رکن اداره در سرنوشت شرکت قابل قیاس با هیچ یک از دیگر ارکان نمی باشد.

چرا که نهاد اداره با محوریت هیات مدیره نه تنها اجرای امور شرکت را بر عهده دارد، بلکه بخشی از سازوکار تصمیم سازی نیز به حساب می.آید. اداره شرکت سهامی با محوریت مدیران یا هیات مدیره انجام میپذیرد و مدیر عامل تنها کارگزار هیأت مدیره محسوب میگردد.

تعریف اداره و شناسایی مدیران

درباره مفهوم اداره و چارچوب چنین مفهومی میان حقوقدانان هم رأیی به چشم نمی خورد. مفهوم عرفی اداره عبارت از انجام امور اداری و اجرایی معمول میباشد.

در حالی که همان گونه که در بحث اختیارات مدیران خواهیم دید، خواست قانونگذار در توصیف ،اداره از معنای عرفی آن بسیار فراتر رفته به گونه ای که با ملاحظه ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ ناظر به چارچوب اختیارات مدیران و مقایسه آن با اختیارات مجامع و به ویژه ماده ۸۶ میتوان دریافت که مدیران شرکت سهامی از همۀ اختیارات به صورت نامحدود به جز اختیارات خاص مجامع عمومی و خروج از چارچوب موضوع شرکت برخوردارند.

بنابراین مدیران در برابر اشخاص ثالث از اختیارات بیشتری از مجامع که مرجع برتر در ساختار شرکت هستند بهره مند میباشند.

مفهوم مدیر در شرکت سهامی

مفهوم مدیر نیز در شرکت سهامی مانند مفهوم خود اداره با برداشت عرفی از آن تطبیق نمی کند. چرا که با ملاحظه مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به ویژه مواد ،۱۰۸، ۱۳۱ ، ۱۳۳، ۱۳۵ ۱۴۲ ۱۴۳ که در کنار مدیران از عنوان مدیر عامل بهره برده میتوان دریافت که منظور از مدیران اعضای هیات مدیره بوده و شامل مدیر عامل نمیگردد. مگر آنکه مدیر عامل نیز عضو هیأت مدیره باشد.

مدیران شرکت چگونه انتخاب می شوند؟

شایان یادآوری است که در ماده ۱۰۸ به اینکه مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند. تصریح گردیده است. در حالیکه مطابق ماده ۱۲۴ مدیر عامل از سوی هیأت مدیره تعیین می.شود. از کاربرد عنوان مدیران در ماده ۱۰۸ و مقایسه آن با ماده ۱۲۴ به انحصار عنوان مدیر بر عضو هیات مدیره می توان پی برد.

نمونه فرم اقرارنامه مدیریتی
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست