مشاوره رایگان

مدت مدیریت مدیران شرکت

مدت مدیریت مدیران انواع شرکت ها 

مدت مدیریت مدیران شرکت در شرکت سهامی عام به مدت 2 سال است. و این مدت در شرکت سهامی خاص 2 سال می باشد. مدیران شرکت با مسئولیت محدود معمولا برای مدت محدود است. ولی می توان مدت محدود آن را هم مشخص کرد. مدت مدیریت هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت های تعاونی برای مدت 3 سال است.

مسئولیت اداره امور شرکت در هنگامی که مدت مدیران خاتمه یافته بر عهده کیست؟

در ماده ۱۰۹ لایحه مدت زمان مدیریت مدیران شرکت های سهامی حداکثر دو سال تعیین شده است. ولی از آنجایی که معمولاً از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد.

مادۀ ١٣٦ لایحه در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن ذکر کرده است. زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیأت مدیره و قوه اجرایی باشد.

انقضای مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی

مادة فوق الذكر تذکری است برای مدیرانی که اگر چه دوره تصدی آنان منقضی شده ولی به باور آنکه مسئولیت و تکلیف آنان با انقضای مدت مدیریت پایان یافته نسبت به دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اقدامی نکرده اند.

طبق قسمت اخیر مادة ١٣٦) «لایحه هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.

مسئولیت اداره شرکت ها

البته از نظر اداره ثبت شرکتها که مرجع قضایی نیست. فقط مدیران سهامداران و یا بازرسان قانونی ذی نفع محسوب و با رجوع به سوابق موجود در پرونده و احراز سمت آنان شناسایی می شوند.

ابتدای دوره تصدی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی

دوره دو ساله تصدی مدیران از زمان انتخاب آنان در جلسه مجمع عمومی و به عبارتی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی محاسبه میشود. احتساب مدت مذکور از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها و یا تاریخ انتشار روزنامه رسمی صحیح نیست. اداره ثبت شرکتها نیز در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ابتدای دوره تصدی را تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی اعلام میکند.

 موارد و نحوه انتشار اوراق قرضه
ادامه مطلب

پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی

بنابراین ماده ١٣٦ «لایحه» نیز به درستی زمان انتخاب مدیران جدید را پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی میداند. نه زمان انتشار روزنامه رسمی مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی مدیرانی را به رسمیت میشناسند. که دوره تصدی آنان خاتمه نیافته باشد. در غیر این صورت دادگاه ها از پذیرش دادخواست و یا دفاع و دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات شرکت امتناع می ورزند. با توجه به صراحت ماده ۱۰۹ لایحه» نباید جز این هم باشد.

لازم به یادآوری است که مفاد مادۀ ١٣٦ «لایحه» صرفاً در باب بقای مسئولیت مدیران در امور داخلی و اداره شرکت اعتبار دارد.

زمان اعتبار گزارشهای مالی و تنظیم صورت دارایی بازرسان

تهیه گزارشهای مالی و تنظیم صورت دارایی تهیه گزارشهای مالی و تنظیم صورت دارایی و دیــون وظيفه ذاتی هیات مدیره است. برای اینکه بازرس قانونی در طول سال مالی از وضعیت مالی شرکت مطلع باشد. همه امور موکول به پایان سال مالی نشود.

مدت زمان تهیه و ارائه گزارش صورت دارایی و دیون شرکت توسط هیات مدیره

در مادۀ ۱۳۷ لایحه» هیات مدیره شرکت مکلف شده هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را به بازرس قانونی ارائه کند. در ماده ۲۳۲ «لایحه» نیز تکلیف هیأت مدیره در پایان سال مالی معین و مقرر شده صورت ،دارایی ،دیون تر از نامه حساب سود و زیان و عملکرد شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیتها و وضع عمومی شرکت تنظیم کرده و حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

تنظیم حساب عملکرد و صورت سود و زیان

هیأت مدیره در تنظیم حساب عملکرد و صورت سود و زیان طبق مواد ۲۳۳ تا ٢٣٦) لایحه ملزم به رعایت موازینی است که هم اکنون در استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی به روشنی و با جزییات تبیین شده است. شرکتها و بازرسان و حسابرسان شرکت مکلف به رعایت آنها میباشند.

زمان دعوت مجمع عمومی سالانه سهامداران جهت تصویب ترازنامه

پس از تهیه و تنظیم صورتهای مالی فوق و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به صحت و سقم گزارش هیات مدیره به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۱۳۸ لایحه» هیأت مدیره موظف است از مجمع عمومی سالانه سهامداران ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده و معمولاً حداکثر چهار ماه پس از انقضای سال مالی خواهد بود دعوت نماید.

نحوه اداره شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

مسئولیت جزائی هیات مدیره در عدم دعوت به مجمع عمومی عادی

قانون گذار برای عدم اجرای این اصلی ترین وظیفۀ هیأت مدیره ضمانت اجرای کیفری و حقوقی سنگینی در نظر گرفته و طبق ماده ٢٥٤ «لایحه» چنانچه اعضای هیات مدیره حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند. یا مدارک و اسناد مالی مقرر در ماده ۲۳۲ لایحه را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید. به حبس از دو تا شش ماه و یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای

از سوی دیگر طبق بند ۲ ماده ۲۰۱ لايحه در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

مطلع کردن سهامداران از وضعیت حساب های شرکت

بدیهی ترین حق سهامدار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره سپرده کسب اطلاع از وضعیت حساب های شرکت چگونگی هزینه شدن ،سرمایه اطلاع از میزان سود و علت زیانده بودن عملیات شرکت است.

 

بنابراین غفلت و بی توجهی هیأت مدیره به این حق بدیهی بزرگترین خطا و جفا نسبت به سهامداران است. که مخدوم مدیران هستند. قانون گذار نیز به حق نسبت به این موضوع توجه ویژه کرده و علاوه بر تعریف عنوان مجرمانه برای مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهامداران منظور کرده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.