مسئولیت و اختیارات هیات مدیره در شرکت سهامی

 

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی به عنوان رکن اداره کننده شرکت باید از اختیارات قانونی برای اداره و پیش برد شرکت برخوردار باشند.  و این موضوع در متن قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

به موجب ماده ۱۱۸ اصلاحیه قانون تجارت؛ مدیران شرکت از اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردارند. مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنان در چارچوب موضوع فعالیت شرکت باشد.

نامحدود بودن اختیارات هیات مدیره در اداره شرکت

گفتنی است که واژه مدیران در این ماده قانون تنها به اعضای هیئت مدیره اشاره دارد. و شامل مدیر عامل نمی شود.  بنابراین نامحدود بودن اختیارات برای اداره شرکت تنها شامل اعضای هیئت مدیره شرکت است. مگر آن که هیئت مدیره چنین اختیاراتی را به مدیر عامل نیز بدهد.

مدیر عامل چگونه نماینده شرکت محسوب می شود؟

به موجب ماده ۱۲۵ اصلاحیه قانون تجارت (و ماده ۶۰۳ پیش نویس قانون تجارت جدید): مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

مسئولیت و اختیارات هیات مدیره در شرکت سهامی

مسئولیت هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی

بنابراین مدیر عامل برگزیده هیئت مدیره عهده دار مدیریت اجرایی شرکت است.  و برخورداری هیئت مدیره از اختیارات لازم برای اداره امور شرکت طبق قانون به این معنی نیست که هیئت مدیره میتواند به اقداماتی که در حوزه مدیریت اجرایی شرکت قرار می گیرد. ( مانند نمایندگی شرکت نزد اشخاص ثالث ) بپردازد.

رسمیت یافتن نمایندگی شرکت توسط مدیر عامل

برای رسمیت یافتن نمایندگی شرکت توسط مدیر عامل، باید مشخصات و میزان اختیارات منظور شده برای وی به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. تا پس از ثبت ، با انتشار در روزنامه رسمی کشور به آگاهی همگان برسد. به موجب ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۰۴ پیش نویس قانون تجارت جدید).

مقاله مسئولیت مدنی هیات مدیره شرکت سهامی مرتبط با این مطلب است. پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید.

حدود اختیارات مدیر عامل چگونه رسمیت می یابد؟

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

مسئولیت و اختیارات هیات مدیره در شرکت سهامی

مسئولیت امور اجرایی شرکت بر عهده کیست؟ و در چه راستایی است؟

در دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز به این نکته که مدیر عامل مسئولیت امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد اشاره شده است.

ادامه مطلب
نمونه موضوع فعالیت موسسه خیریه غیر تجاري

به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل: مدیر عامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد. در این راستا مدیر عامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد. در این راستا وی باید طبق قوانین و مقررات تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و گزارشهای دقیق به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

تدابیر قانونی در جلوگیری از سوء استفاده هیات مدیره و مدیرعامل

با روی داشت به گستردگی اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل برای اداره و پیش برد شرکت بایسته است که تدابیر قانونی لازم نیز برای جلوگیری از سوء استفاده آنان از اختیاراتشان منظور شده باشد.

در همین راستا در بند ۴ ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت گفته شده است که چنانچه اعضای هیات مدیره و مدیر  عامل شرکت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع باشند، استفاده کنند، مشمول مجازات كيفرى (حبس) ـ تأدیبی از ۱ تا ۳ سال می شوند.

محکومیت سوء استفاده مدیران شرکت در سمت

مفاد بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت به شکل تجمیع شده در ماده ۶۱۸ پیش نویس قانون تجارت جدید به این شرح بازتاب یافته است؛

هر یک از مدیران شرکت که اموال داراییها و امکانات شرکت و یا با سوء نیت، اختیارات خود را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند. و یا با تبانی با هر شخص دیگری مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر بازپرداخت منافع حاصله و جبران خسارت وارده به حسب تعزیری از سه ماه و یک روز تا سه سال و محرومیت از تصدی مدیریت هر شرکت تجاری به مدت سه برابر حبس محکوم خواهند شد.

مقاله مسئولیت هیات مدیره در قبال دارایی شرکت مرتبط با این مزلب است. پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید.

مجازات کیفری و محرومیت جرائم هیات مدیره شرکت سهامی

افزون براین به موجب ماده ۴۶۹ پیش نویس قانون تجارت جدید در مواردی که مدیران شرکت مرتکب جرایم خیانت در امانت کلاهبرداری، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول اختلاس و ارتشاء در رابطه با شرکت ،شوند.  افزون بر مجازات کیفری، مشمول محرومیت از مدیریت شرکتهای تجاری از ۲ تا ۵ سال شده اند.

مقاله سهام وثیقه مدیران شرکت سهامی را مطالعه فرمایید.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست