مشاوره رایگان

عزل اعضای هیات مدیره

حق عزل اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی عادی حق عزل اعضای هیات مدیره را چه به صورت جمعی و چه به صورت انفرادی دارد. اعمال چنین حقی در هر زمان ممکن است. البته با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی در مواقعی که انتخاب یا عزل و پایان بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع عمومی باشد. چون رئیس هیئت مدیره نمیتواند رئیس مجمع باشد.

آیا مجمع عمومی برای عزل اعضای هیات مدیره باید دلیل داشته باشد؟

باید رئيس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب شود. در عزل اعضای هیات مدیره تفاوتی نمیکند. که مدیران در اساسنامه معین شده اند. یا توسط مجمع عمومی انتخاب گردیده باشند. در خصوص اینکه آیا مجمع عمومی در هنگام عزل اعضای هیات مدیره باید دلیلی برای برکناری و پایان فعالیت داشته باشند. یا خیر؟ باید اظهار داشت که عمومیت مقررات مشعر بر این است که اختیار عزل مدیران در کف مجمع عمومی است. ضرورت ندارد. برای عزل آنان دلیلی ابراز کند. کما اینکه این حق عزل را هر زمانی میتواند استفاده کند. لذا فرقی نمی کند. که زمان عزل مدیران مناسب باشد یا غیر مناسب باشد.

آوردن دلیل برای عزل رئیس هیات مدیره

البته عده ای اعتقاد دارند که اعضای هیات مدیره صرفاً نماینده عادی محسوب بدون دلیل بشود آنان را عزل کرد. این اعضاء دارای صلاحیتها و اختیاراتی هستند که قانون به رسمیت شناخته است. در واقع آنان بیشتر در زمره نمایندگان قانونی قرار می گیرند. تا نمایندگان قراردادی لذا گرچه مجمع عمومی سهامداران هر زمانی میتواند آنان را عزل کنند. لکن باید دلائل توجیه کننده ای داشته باشد. کما اینکه اگر رئیس هیات مدیره و یا دیگر اعضاء بخواهند استعفاء دهند. باید دلیل قانع کننده داشته باشند. وگرنه اقدام آنان نقض تکالیف تلقی میشود.  در صورت ورود ضرر به شرکت باید آن را جبران کنند.

البته در حقوق فرانسه هیات مدیره میتواند هر زمانی رئیس هیئت را برکنار کند. در فرانسه موضوع برکناری آزادانه رئیس هیات مدیره از امور مربوط به سیاست عمومی و یا نظم عمومی (ordre public) را تشکیل می دهد. از این رو از طریق اساسنامه شرکت نمی توان آن را منع یا محدود نمود. به همین دلیل نمی شود. قبل از عزل اعضای هیات مدیره، روی میزان جبران ضرری که ممکن است به دلیل این اقدام به رئیس هیئت وارد شود. با او توافق کرد، بلکه چنین توافقی صرفاً پس از برکناری وی امکان پذیر است. همچنین با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۰ لایحه قانونی شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل هیات مدیره کند. بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید. گرنه غایب محسوب می شود.

مسئولیت شخص حقوقی عضو هیات مدیره
ادامه مطلب

دلائل پایان پذیرفتن عضویت مدیران حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دلائل پایان پذیرفتن عضویت مدیران در هیئت مدیره عبارتند از :

۱- پایان دوره عضویت اگر تجدید نشود.

۲- برکناری ،استعفاء یا مرگ همچنین ممکن است حاصل تجاوز سن مدیر از میزانی که قانون تعیین کرده است.

۳- به دلیل وقوع اتفاقاتی مانند ورشکستگی شرکت یا تبدیل شرکت از شکلی به شکل دیگر باشد.

شایان ذکر است که هیچ موردی وجود ندارد، که از عواقب ختم و پایان عضویت هیات مدیره یک یا چند ،مدیر عضویت کل هیات مدیره خاتمه پذیرد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.