مشاوره رایگان

شرکت عملی چیست؟

توصیف ماده 220 در مورد شرکت عملی

شرکت عملی که برای تبیین آثار حقوقی ماده ۲۲۰ به کار رفته از جهات مختلف موضوع بحث و اختلاف میان حقوقدانان بوده است.

شرکت عملی توصیفی است که حقوقدانان ایرانی بر حکم ماده بالا گذاشته اند بدون آنکه در هیچ مقرره قانونی به عنوان و مفهوم آن حتی به طور ضمنی اشاره شده باشد.

طبق بخش نخست این ماده هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود. و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید. شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد…….

رد اصطلاح شرکت عملی توسط بعضی از حقوقدانان

مشخص نیست مبنا و علت کاربرد اصطلاح شرکت عملی برای چنین مشارکتی چه بوده است. به نظر میرسد به دلیل فعالیت تجاری و عمل به امور بازرگانی از سوی شرکای مشارکت مورد ،بحث عنوان شرکت عملی را بر روی رابطه یاد شده قرار داده اند.

هم در مورد وصف تجاری و هم دارا بودن شخصیت حقوقی چنین شرکتی اختلاف نظر آشکار وجود دارد. بسیاری از نویسندگان در این که چنین شرکتی تجاری است تردید روا نمی دارند. و بر این باورند که فارغ از همه استدلالهای مخالفان و موافقان در رد یا قبول تجاری بودن شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ باید گفت، به استناد ماده ۱، ۲ و قانون تجارت این شرکتها تجاری.اند.

نظر حقوقدانان درباره شرکت عملی

هم چنین از آنجا که این دسته از نویسندگان برای ایجاد شخصیت حقوقی ثبت را لازم نمی دانند. در نتیجه برای شرکت موسوم به شرکت عملی به استناد ماده ۱ قانون تجارت شخصیت حقوقی قائل هستند. با این حال بیشتر اساتید حقوق قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت موسوم به عملی نیستند.

شرکت عملی چیست؟

وضعیت های مختلف شرکت عملی چیست؟

دربارۀ مصادیق و وضعیت های مختلف که به شرکت عملی منجر می شود. نیز اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. به طوری که برخی محاکم هر فعالیت تجاری را که در قالب شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت صورت نگیرد. شرکت عملی و برخی دیگر هر فعالیت ثبت نشده را مشمول چنین عنوانی می دانند.

نظارت بر شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

اصطلاح شرکت عملی در چه مواقعی از ثبت شرکت گفته می شود؟

علی رغم همه مباحث جدی و دیدگاه های مختلفی که به چشم می خورد. به نظر می رسد کاربرد اصطلاح شرکت عملی امروزه مصداق رایجی ندارد. و بیشتر برای شرکت هایی که پیش از الزامی شدن ثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتهای ۱۳۱۰ و مادۀ ۱۹۵ قانون تجارت تشکیل شده و خود را در قالب شرکت های ماده ۲۰ در نیاورده اند. کاربرد داشته است. در حال حاضر به ندرت مصداق شرکت موسوم به عملی قابل شناسایی است.

شرکتی که تا کنون ثبت نشده است

اثر ماده ۲۲۰ قانون تجارت ایجاد شرکت تجاری به ویژه از نوع تضامنی یا شناسایی شخصیت حقوقی نمی باشد. بلکه تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای مشارکت با فعالیت بازرگانی است. که خود را شرکت تجاری معرفی می کنند. ولی در قالبهای قانون تجارت تشکیل نشده اند. و در نتیجه به ثبت نرسیده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.