مشاوره رایگان

مسئولیت مدنی مدیران شرکت سهامی

مسئولیتهای مدیران – مدیر عامل شرکت سهامی

مهمترین بخش اداره شرکت سهامی عبارت از مسئولیت های مدیران و مدیر عامل می باشد. چرا که پیامد اعمال حقوقی ایشان چه در شکل تخلف از وظایف یا تجاوز از ،اختیارات در شکل مسئولیتهای مدنی و کیفری بروز می یابد.

بنابراین این تعریف از ،مسئولیت پیامدهای تخلف مدیران از مقررات قانونی مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع و حتی اهمال در انجام وظایف و نیز خروج یا سوء استفاده از اختیارات را در بر می گیرد. مسئولیتهای مدیران ممکن است از تخلف در انجام وظایفی که به حکم قانون، مقررات اساسنامه و یا تصمیمات مجمع برای آنان وضع شده، و یا از ارتکاب اعمال مسئولیت آور در قالب ضمان قهری ناشی شوند.

بر حسب اینکه عناصر متشکله عمل یا خودداری از عمل چه باشند مسئولیت ممکن است مدنی یا کیفری یا هر دو باشد. با توضیحات بالا مسئولیت مدیران در مقابل شرکت را تحت دو عنوان می توان ارزیابی و شناسایی نمود

مسئولیت مدنی مدیران – مدیر عامل

مدیران مدیر عامل نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آنها بازگردد، منفرداً و مشترکاً و در شرایطی متضامناً بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان ،باشد مسئولیت دارند. در برخی مقررات قانونی تنها برای مدیران مدیر عامل وظایفی مقرر شده بدون آنکه در همان جا برای نقض چنین وظایفی ضمانت اجرا وضع شده باشد.

هم چنین مدیران – مدیر عامل با زیر پا گذاشتن مفاد اساسنامه برای خود مسئولیت ایجاد می.کنند. برای نمونه در ماده ۱۳۲ دریافت وام – اعتبار از سوی مدیران – مدیر عامل از شرکت منع مطلق شده و هم چنین برای مدیران مطابق ماده ۹۵ با درخواست دارندگان دست کم یک پنجم سهام به دعوت مجمع عمومی الزام مقرر شده ولی هیچ مسئولیتی برای مدیران متخلف پیش بینی نکرده است.

در این صورت باید همان گونه که خواهیم دید به قاعده عام دیگری که پاسخگوی این سکوت میباشد یعنی مادۀ ۱۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ رجوع کرد که در این ارتباط اشعار می دارد.

مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند. دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»

نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.