مشاوره رایگان

 

امیدواریم با مطالعه مقاله شرایط و مراحل ثبت موسسه  غیر تجاری و غیر انتفاعی برایتان مفید باشد.

انواع مؤسسات غیرتجاری

طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می‌شوند. از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. مانند مؤسسات حسابرسی و حسابداری و خدمات مالی و مؤسسات حقوقی و مشاوره‌ای و مؤسسات خیریه و مؤسسه آموزشی و سایر موارد.

مؤسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

مؤسسات انتفاعی و مؤسسه از غیرانتفاعی

۱-مؤسسات انتفاعی: مؤسساتی که مؤسسین حق مؤسسین قصد کسب سود و تقسیم آن بین اعضا را دارند. این گروه مؤسسات، مؤسسات انتفاعی غیرتجاری نامیده می‌شوند و سطح آن‌ها در بعضی موارد نیاز به مجوز دارد.

۲-مؤسسات غیرانتفاعی: مؤسساتی که مؤسسین آن‌ها قصد کسب سود و تقسیم بین اعضا را ندارند، این‌گونه مؤسسات مؤسسه‌ای غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. و بایستی قبل‌از ثبت‌نام، مجعد مجوز نیروی انتظامی دریافت نماید.

مقاله نحوه ثبت موسسات غیر تجاری و حقوقی ممکن است که برایتان مفید باشد.

و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری و غیر انتفاعی compressed 560x400 - شرایط و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری و غیر انتفاعی
شرایط و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری و غیر انتفاعی
شرایط و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری و غیر انتفاعی

مدارک لازم برای ثبت مؤسسه غیرتجاری

1-مؤسسات غیرتجاری از پرداخت هزینه تعیین نام معاف می‌باشند.
2-تکمیل فرم تعیین نام
3-دو برگ تقاضانامه مؤسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه مؤسسین.
4-دو جلد اساسنامه مؤسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه مؤسسین.
5-دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت‌مدیره که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد.
6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده‌ی مؤسسین و مدیرعامل درصورتی‌که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره باشد.
7-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
8-معرفی نامه‌ی نمایندگان، درصورتی‌که مؤسسین و اعضای هیئت‌مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند. و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
9-تأییدیه هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی مؤسسین، مردم و غیردولتی بودن آن.

تذکر: در صورتی‌ که مقداری از سرمایه مؤسسه آورده نقدی باشد. (اموال منقول یا غیرمنقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است. در صورتی‌ که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود. ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
10-اخذ مجوز در صورتی نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها (انواع مجوزها در پیوست کتاب آورده‌ شده است مقاله) .
11-اجازه نیروی انتظامی در صورتی‌ که موضوع فعالیت مؤسسه طبق ردیف الف از ماده (دو) آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری باشد. امن (مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) .
12-در صورتی‌ که مؤسسه غیرتجاری در شهرستانی دیگر شعبه داشته باشد، یک نسخه اضافی از مدارک فوق‌الذکر تهیه تا پس‌ از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد.

تعریف موسسات غیر تجاری و انواع آن
ادامه مطلب

روش و مراحل ثبت مؤسسه

1-با در دست داشتن اسناد و مدارک به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و نام و مؤسسه توسط مسئول تعیین نام در روی فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تأیید قرار می‌گیرد.
2-پس‌از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تعدیل می‌گردد. تار نسبت‌به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.
3- فاصله در واحد پذیرش اداره ثبت شرکت‌ها، رسیدی رسیدی که در آن تاریخ مراجعه متقاضی مشخص‌شده ارائه می‌گردد.
4- در تئاتر تاریخ تعیین‌شده با ارائه اصل رسید به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت و تأیید صحت اطلاعات درج‌شده در سیستم با تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می‌کند.
5- در مرحله کارشناسی، پس‌از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایراد دیگر نسبت‌به تهیه پیش‌نویس آگهی تاسیس اقدام می‌گردد.
6- درصورتی‌که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامه استعلام آن سالن می‌گردد.
7- ما با تهیه پیش‌نویس و متقاضیان می‌توانند نسبت‌به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش‌نویس مشخصات مشخص گردیده، از طریق بانک عام با دستگاه پوز مستقر در اداره اداره و رأی آوردن یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب‌های بانکی مربوط اقدام نماید.
8- متقاضی پس‌از پرداخت این هزینه‌ها نسبت‌به عرضه امضاء رئیس اداره و معاون وی اقدام نماید.
9 – مفاد پیش‌نویس آگهی تهیه‌شده جهت تکمیل امضا و گواهی (ثبت با سند برابر است) در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت گردیده و نسبت‌ به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می‌گردد.
10- متقاضی نسبت‌به اخذ گواهی آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را هم به نماینده روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه‌های چاپ و عرضه رونوشت برابر با اصل آن تحویل می‌گردد. سر (این‌ مورد با توجه به این‌ که کلیه مراحل ثبت شرکت به‌ صورت اینترنتی و به‌ صورت آنلاین می‌باشد. لذا پرداخت هزینه آگهی تاسیس شرکت یا مؤسسه‌ها باید از طریق سامانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد.
11- یک نسخه از آگهی تأسیس مؤسسه به واحد روابط‌عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت‌ها در جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می‌شود. (با توجه به آنلاین بودن و پرداخت هزینه‌های روزنامه کثیرالانتشار ثبت مؤسسه لذا لازم است که از طریق سامانه‌ای به این هزینه پرداخت گردد.

ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها
ادامه مطلب

حق ثبت موسسات غیرتجاری

طبق ماده دوازده حق ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری با توجه به میزان سرمایه آن‌ها محاسبه‌شده و ب شرح زیر می‌باشد:
مؤسسه بدون سرمایه-شش هزار ریال
سرمایه تا دو میلیون ریال-هفت هزار و پانصد ریال
از دو تا ده میلیون ریال-یازده هزار و دویست و پنجاه ریال
از ده تا صد میلیون ریال-پانزده هزار ریال
از صد میلیون ریال به بالا-سی هزار ریال.

در صورتیکه تمایل به مطالعه مقاله نمونه اقرارنامه موسسات غیر تجاری را دارید. به این لینک وارد شوید.

نمونه تقاضانامه ثبت مؤسسه غیر تجاری

وزارت دادگستری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تقاضانامه ثبت مؤسسه
امضاکنندگان زیر. . . ……….. . موسسه ………. . . . ثبت مؤسسه مزبور را با مشخصات زیر ذیل تقاضا می‌نماییم:
۱-نام و مؤسسه ………………………
۲-مقصود از تشکیل ……………………
۳-تابعیت ………………..
۴ – مرکز اصلی و نشانی صحیح آن………..
۵ -مرکز شعب مختلف……………….
۶-اسامی مؤسسین ……………..
۷-تاریخ تاسیس…………….
۸-مدیر یا مدیران مؤسسه و اشخاصی که از طرف مؤسسه حق امضاء دارند …………….
۹-اسامی مدیران شعب …………..
۱۰-دارای مؤسسه ……………….
امضاء مؤسسین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.