تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

موارد در برگیرنده تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام که مقدمه اساسنامه نهایی برای شرکت سهامی عام به شمار می رود. تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت در مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و اصلاح است. این سند که یکی از پیوستهای اظهار نامه به شمار می آید، باید در بر گیرنده موارد الزامی مذکور در ماده ۸ لایحه به شرح زیر باشد:

۱ – نام شرکت

۲ – موضوع شرکت به طور صریح و منجز.

3- مدت شرکت

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .

6- تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام .

7- تعیین مبلغ پرداخت شدۀ هر سهم و نحوة مطالبة بقية مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

8- نحوه انتقال سهام با نام

9- طريقة تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

۱۰. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن ۱۱ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

۱۲ – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی

۱۳ – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب ادارۀ آنها. ۱۴ طريقة شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ۱۵ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

۱۶ – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

۱۷ – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند ۱۸ قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت با بیشتر و نحوه انتخاب و مدث مأموریت بازرس.

۱۹ – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

گواهی بانکی ثبت شرکت مسئولیت محدود
ادامه مطلب

۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

۲۱- نحوه تغییر اساسنامه

 

موارد مهمی که در اساسنامه شرکت سهامی خاص و عام می باشد.

در این قسمت به اموری می پردازیم که از موارد اصلی و الزامی و موارد مهم از مواد اساسنامه شرکت های سهامی عام و خاص می باشد. عبارتند از : 1- ویژگیها و اطلاعات اولیه شرکت سهامی 2- امور مربوط به سرمایه و سهام شرکت سهامی خاص 3- موارد مربوط به مجامع یا رکن تصمیم گیرنده 4- هیأت مدیره شرکت 5- شیوه انتخاب بازرس یا بازرسان 6- نحوه انحلال و تصفیه شرکت می باشند. که به شرح ذیل توضیح داده شده اند.

تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

ویژگیها و اطلاعات اولیه خود شرکت سهامی

 دست نخست یکی از موارد تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام به ویژگیها و اطلاعات اولیه خود شرکت سهامی نظر دارد. که در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۸ قید گردیده.اند.

امور مربوط به سرمایه و سهام شرکت سهامی خاص

بخش ،دوم، دربرگیرنده امور مربوط به سرمایه و سهام شرکت به نحو مذکور در بندهای ۵ تا ۱۱ می باشد. این بخش از طرح اساسنامه بیشترین حجم مقررات را به خود اختصاص داده که نشان از اهمیت و کار کرد. سرمایه در شرکت سهامی دارد.

موارد اساسنامه مربوط به مجامع یا رکن تصمیم گیرنده

دسته سوم از مقررات اساسنامه، مربوط به مجامع یا رکن تصمیم گیرنده در سه بند بعدی یعنی بندهای ۱۲ تا ۱۴ آمده است.

تهیه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

هیأت مدیره شرکت در اساسنامه سهامی خاص

دسته چهارم از بندهای ۲۱ گانه مادۀ ۸ ناظر بر رکن اداره کننده تنها به سه بند یعنی بندهای ۱۵ تا ۱۷ و صرفاً به هیأت مدیره اکتفا شده بدون آنکه هیچ سخنی از مدیر عامل به میان آمده باشد.

شاید علت سکوت قانون گذار در این خصوص قابل توجیه باشد. چرا که حدود اختیارات و صلاحیت های مدیر عامل نه در قانون و نه در اساسنامه بلکه در صورتجلسه هیأت مدیره در هنگام انتخاب مدیر عامل مشخص می گردد.

شیوه انتخاب بازرس یا بازرسان در اساسنامه

عنوان بعدی از مقررات اساسنامه که در بند ۱۸ ماده ۸ آمده است. به شمار و شیوه انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی شرکت و دوره مأموریت آنها نظر دارد.

اساسنامه شرکت بیانگر چیست؟ نکات مهم در تنظیم اساس نامه
ادامه مطلب

نحوه انحلال اختیاری و تصفیه شرکت سهامی خاص

دسته پایانی از موارد مذکور در طرح اساسنامه، به عنوان دو بند پایانی به نحوه انحلال اختیاری و تصفیه شرکت و چگونگی تغییر اساسنامه اختصاص دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست