شرکت مختلط غیرسهامی چیست؟

بخش اوّل:  ،تعریف سابقه تاریخی و وضعیت حقوقی شرکاء شرکت مختلط غیر سهامی

 

تعريف و سابقه تاریخی

به موجب ماده (۱۴۱ ق.ت) (( شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است. که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میگردد، در این شرکت شریک ضامن مسؤول کلیه قروضی است.

که ممکن است. علاوه بر دارایی شرکت حاصل شود. و مسؤولیت شریک با مسؤولیت محدود تا میزان سرمایه ای است .که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد.  به دنبال نام این شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد)).

در حقوق فرانسه،  شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است. که بین یک یا چند شریک مسئول و ضامن ویک یا چند  شریک  عادی خریداران سرمایه که به آنها شریک غیر ضامن گفته می شود،  تشکیل میگردد، شرکت مزبور دارای اسم واحد بوده و باید نام یک یا چند شریک ضامن و دنبال کلمه شرکت قید گردد.

شرکت مختلط غیرسهامی چند نوع شریک دارد؟

نتیجه میشود. که شرکت مختلط غیرسهامی دو نوع شریک دارد:  شریک ضامن که شبیه شریک ضامن در شرکت تضامنی است. غیر ضامن که وجود شریک اخیر الذکر شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟ را از شرکت تضامنی متمایز می سازد.

سابقه تاریخی این شرکت

– در خصوص سابقه تاریخی این شرکت می توان گفت که تجارت در قرون وسطی در دریای مدیترانه به خصوص سواحل فلورانس» و «ونیز» رونق فراوانی داشت. چنانکه عده ای از تجار سرمایه دار که تمایل نداشتند نامشان افشاء گردد. سرمایه خود را در اختیار عده ای قرار می دادند.

شرکت مختلط غیرسهامی چیست؟

تقسیم سود در شرکت مختلط غیر سهامی

که آنها به عنوان عامل و مدیر با سرمایه مزبور تجارت کرده و سود حاصله را طبق توافق بین خود و صاحب سرمایه تقسیم نمایند. بعضی از اساتید شرکت مختلط غیرسهامی را شبیه عقد مضاربه دانسته اند. ولی به نظر میرسد. که عقد مضاربه مواد ( ۵۶۰ – ۵۴۶ ق.م) دارای شروط و آثار حقوقی خاصی است که نمیتواند مشابه شرکت مختلط غیر سهامی باشد.

یکی از امتیازات این شرکت این است. که عده ای میتوانند با قبول مسئولیتهای مدنی متفاوت با هم تجارت کرده و خطر کمتر یا بیشتری را به هنگام ورشکستگی شرکت تقبل نمایند.

 موارد و نحوه انتشار اوراق قرضه
ادامه مطلب

وضعیت حقوقی شرکاء

شریک ضامن که مقداری از سرمایه شرکت را پرداخت مینماید. مسئول کلیه بدهی هایی است که شرکت ممکن است . علاوه بر دارایی خود پیدا نماید. بدین معنا که اگر سرمایه شرکت تکافوی طلب طلبکاران را ننمود طلبکاران میتوانند به اموال و دارایی فرد فرد شرکاء ضامن و یا به کلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را که از دارائی شرکت دریافت ننمودهاند وصول نمایند.

در صورتی که شرکاء با مسؤولیت محدود فقط در حدود آورده خود به شرکت در مقابل طلبکاران جوابگو بوده و به هیچ وجه طلبکار حق مراجعه به اموال و دارائی شخصی شرکاء اخیرالذکر را ندارد.

در حقوق فرانسه شریک غیر ضامن برخلاف شریک ضامن تاجر محسوب نمی شود. و مالاً نتایج حاصل از تاجر بودن به وی مترتب نخواهد شد. به موجب رویه قضائی موجود در فرانسه شریک غیر ضامن که ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده آورده خود میباشد. در صورت تخلف نسبت به پرداخت اصل و بهره متعلقه بدهی مذکور تاجر محسوب شده و به دعوی مطروحه علیه وی در دادگاه تجارت رسیدگی میشود .

ولی رویه مزبور کلیه آثار ناشی از تاجر بودن را مورد قبول قرار نداده است،  زیرا صغیر غیر ممیز یا صغیری که اجازه انجام تجارت را ندارد ممکن است. از طریق ارث یا به وسیله نماینده صلاحیت دار خود شریک غیر ضامن تلقی گردد.

 

چنین راه حلی به هنگام فوت شریک ضامن در اجرای شرایط اساسنامه امکان میدهد. که فرزند یا فرزندان متوفی در شرکت پدر خود تا سن رشد شریک غیر ضامن محسوب شوند ( مادهٔ ۱ قانون ۱۹۶۶ فرانسه).

در شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟ روابط بین شرکاء با رعایت مقررات پیش بینی شده در مواد ۱۴۳ تا ۱۶۱ تابع شرکت نامه خواهد بود.

شریک غیر ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی

نام شریک غیر ضامن نباید به دنباله اسم شرکت آورده شود. اگر برخلاف این مورد عمل شود شریک مذکور ضامن تلقی خواهد شد. (مادۀ۱۴۳ ق.ت و بند ۲ ماده ۲۵ قانون ۱۹۶۶ فرانسه).

این سؤال مطرح گردیده که شریک غیر ضامن در حدود آورده خود در مقابل چه کسی مسئول میباشد؟ در این مورد دو راه حل در حقوق فرانسه ارائه شده است، اوّل این که او در مقابل شرکت جوابگوست و مطابق راه حل دوم، اگر شرکت آورده تعهد شده شریک غیر ضامن را وصول ننماید.

اختیارات مدیر عامل و چگونگی انتخاب آن
ادامه مطلب

طلبکاران شرکت به موجب ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی فرانسه میتوانند به نمایندگی از طرف شرکت علیه شریک مدیون اقامه دعوی پرداخت  نمایند.

به علاوه رویه قضایی فرانسه بستانکاران را برای الزام شریک غیر ضامن به  پرداخت آورده تعهد شده مجاز دانسته است،  رویه مزبور چنین توجیه می نماید. که وقتی اشخاص ثالث با شرکت قرار داد تنظیم می نمایند.

مسئولیت شرکاء ضامن در پرداخت طلب شرکت

شرکاء ضامن نه تنها به طور شخصی و نامحدود در مقابل آنان مسئولیت دارند . بلکه آورده شرکاء غیر ضامن نیز وثیقه پرداخت طلب طلبکاران می باشد. و از این استدلال چنین نتیجه میشود که می توان علیه شرکاء اخیرالذکر طرح دعوی نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست