تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

 

شرکتهای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

اگرچه درباره جایایی شرکت با مسئولیت محدود در گروه شرکتهای سرمایه میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با این حال به دلایلی که خواهد آمد. این شرکت در کنار شرکتهای سهامی و تعاونی سهامی عام در دسته شرکتهای سرمایه قرار می گیرد. در این بخش شرکت بالا از جهات گوناگون و سه دوره تأسیس، فعالیت و انحلال به بررسی گذاشته میشود.

پیشینه، تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

،پیشینه، تعریف و اوصاف شرکت با مسئولیت محدود برای آشنایی با کارکرد این شرکت به ویژه در مقایسه با شرکت سهامی سودمند می باشد.

پیشینه و تعریف شرکت با مسئولیت محدود

پیشینه شرکت با مسئولیت محدود در ایران برای نخستین بار به قانون تجارت ۱۳۱۱ باز می گردد و شناسایی نشدن این شرکت در قانون تجارت ۱۳۰۳_۱۳۰۴ ناشی از شناسایی نشدن این شرکت در قانون تجارت آن زمان فرانسه دانسته شده است.

با توضیحاتی که پیشتر ،آمد شرکت با مسئولیت محدود را باید در شمار شرکتهای سرمایه محسوب داشت چرا که ویژگیهای اصلی این شرکت یعنی مسئولیت محدود شرکاء و اهمیت سرمایه همان خصوصیات بنیادین شرکت سرمایه میباشد.

برخی شباهت ها میان شرکت مزبور با شرکتهای اشخاص سبب شده تا بسیاری از حقوقدانان با مردد خواندن قانون گذار در جایابی این نوع شرکت در یکی از دسته بندی های شرکتهای سرمایه یا اشخاص بر این باور باشند. که شرکت با مسئولیت محدود دارای ماهیت و ساختار مخصوص به خود میباشد.

بر این ،بنیاد شرکت یاد شده در دسته بندی های بالا نمی ،گنجد و قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد با سرمایه» چراکه این شرکت در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و تضامنی است.

این دیدگاه که با لحاظ برخی محدودیتها در شرکت با مسئولیت محدود و مهمتر از همه محدودیت در واگذاری سهم الشرکه اقامه گردیده، با ماهیت واقعی و کارکردهای شرکت با مسئولیت محدود ناسازگار مینماید است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

ماده ۹۴ قانون تجارت ،۱۳۱۱ شرکت با مسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است.  هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. همان گونه که در گفتار زیر خواهد آمد مقرره بالا بیشتر توصیف و بیان ویژگیهای شرکت با مسئولیت محدود میباشد. تا تعریف آن با توجه به تعریف بالا از شرکت با مسئولیت محدود به بیان اوصاف این شرکت می پردازیم.

مثال برای شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده فوق الذکر حداقل شرکا در این نوع شرکت دو نفر می باشد و مسئولیت ایشان تا میزان سرمایه است. برای مثال در صورتی که یکی از دو شریک 50 میلیون تومان آورده داشته باشد. و کل سرمایه شرکت از بین برود و ۱۰۰ میلیارد بدهی وجود داشته باشد، ایشان مسئول پرداخت هیچ هزینه ای از این بابت نمی باشد.

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود

حداقل تعداد اعضا هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عام ۵ نفر، سهامی خاص ۳ نفر، با مسئولیت محدود ۲ نفر است. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود حداقل باید دو نفر باشد و حداکثر هم ندارد و می‌تواند تعداد زیادی عضو داشته باشد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

تعریف و ویژگی شرکت در قانون تجارت

در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند.  همانند شرکت سهامی مسئولیت آن‌ها محدود هست. به سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند، منتهی آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود. به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله نمی‌باشد.
نکاتی که از تعریف فوق به دست می‌آید:
اولاً: سرمایه این نوع شرکت به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم الشرکه صادر نمی‌شود.
ثانیاً: مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه‌ای است. که هر شریک سرمایه‌گذاری نموده است.
ثالثاً: سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.
رابعاً: شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشکیل می‌گردد.

نصاب تصميمات مجمع فوق العاده تعاونی
ادامه مطلب

ویژگی‌های شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل 2 شریک قابل ثبت است.

هر گونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر می باشد.
شرکاء بر اساس سهمی که در شرکت دارند، از حق رای برخوردار می‌باشند. البته می‌توان در اساسنامه حق رای‌ها را تغییر داد.

حداقل و حداکثر میزانی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد.

۱) تصریح نوع شرکت در اسم شرکت.
۲) محدودیت مسئولیت شرکاء.
۳) آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه.
۴) عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکاء.
۵) لزوم رعایت تشریفات زیادتر؛ در صورتی که تعداد شرکاء از دوازده نفر تجاوز کند.

نحوه نام گذاری شرکت

در نام شرکت حتما باید عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود، وگرنه آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود. معنی این حکم قانون تجارت آن است که در این حالت، شرکا همچون شرکای شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت در صورت انحلال آن خواهند بود.

نام هیچ یک از شرکا نباید در نام شرکت قید شود. وگرنه آن شریک در مقابل اشخاص ثالث، در حکم شریک شرکت تضامنی خواهد بود. با این توضیح که در چنین شرایطی، در حالی که بقیه شرکا تنها تا میزان آورده خود، مسئول دیون شرکت می‌باشند، شریکی که نام وی در اسم شرکت قید شده، به تنهایی مسئول تمام قروض و دیون شرکت می باشد.

اصول شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

شرکتهای با مسئولیت محدود دارای اصول زیر هستند:

براساس ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکا در شرکتهای با مسئولیت محدود 2 نفر خواهد بود.
حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می‌باشد.
طبق ماده 95 قانون تجارت، سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
در ماده 96 قانون تجارت آمده است، شرکتی با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم‌الشرکه غیرنقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه ساقط است.
براساس ماده 97 قانون تجارت، در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم‌الشرکه غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
طبق ماده 98 قانون تجارت، کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
براساس ماده 102 قانون تجارت، سهم‌ شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم‌ شریکان را نمی‌توان به غیر منتقل نمود. مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه‌ چهارم سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
طبق ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم‌الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
براساس ماده 104 قانون تجارت، شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیرموظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می‌شوند اداره می‌گردد.
براساس ماده 105 قانون تجارت، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت؛ مگر این‌که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

تحلیل شرکت تجاری
ادامه مطلب

 

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

در این پاراگراف به وجوه افتراق و اشتراک و تفاوت های بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود پرداخته ایم.

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند.

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد.

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست