تفاوت بین شرکت و موسسه در چیست؟

شرکت چیست ؟

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست.  اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

تعریف و مثال برای موسسه غیر تجاری

مطابق آیین نامه اصلاح شده سازمان ها و مقررات غیرتجاری ، موسسه نهادی است که با هدف غیرتجاری مانند کارهای هنری ، ادبی و خدماتی تاسیس شده باشد که شامل :

موسسه خیریه ، موسسه حقوقی ، موسسه آموزشی ، موسسه فرهنگی هنری ، موسسه حسابداری ، موسسه کاریابی و …است ، فارغ از اینکه بنیانگذاران یا موسسان این موسسه سودآوری می کنند یا خیر.

 

تفاوت بین شرکت و موسسه را بهتر درک کنیم؟

با آنکه برخی افراد ممکن است شرکت و موسسه را باهم هم معنا دانسته و گاهی بجای نام شرکت از نام موسسه استفاده کنند. و بالعکس، اما باید بگوئیم این دو متفاوت از یکدیگر هستند.

تفاوت شرکت و موسسه در انجام فعالیت ها

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اختصاص دارند، قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه ی غیرتجاری دارد. از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است. که به آن موسسه گفته می شود.

موسسه و شرکت دارای تفاوت های عمده ایی می باشند. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تفاوت شرکت با موسسه در قلمرو و نوع فعالیت

هنگامی که اشخاص حقوقی خصوصی را مورد بررسی قرار می دهیم. با این موضوع مواجه می شویم که برخی از موسسات عملیات و فعالیت خود را امور غیرتجاری قرار می دهند. برخی دیگر به فعالیت های تجاری می پردازند. لذا تفاوت اصلی شرکت های تجارتی با موسسات غیر تجاری در قلمرو و نوع فعالیت و اهداف و وضعیت و قوانین حاکم برآن می باشد.

تمایز شرکت با موسسه غیر تجاری در اهداف فعالیت

شرکت های تجارتی اغلب به فعالیت های تجاری اختصاص دارند. و هدف خود را در به دست آوردن سود برای شرکا قرار می دهند. این شرکت ها با تأسیس مجوزها و شروط خاصی از قبیل سرمایه اولیه و قوانین مربوطه برای شروع کسب و کار خود دریافت می کنند. به علاوه، شرکت های تجارتی می توانند از طریق فروش سهام به جمع آوری سرمایه اضافی بپردازند.

مقایسه شرکت‌ سهامی خاص و مسئولیت محدود
ادامه مطلب

موسسات غیرتجاری در عوض از فروش و نگهداری سهام استفاده نمی کنند.  اغلب از منابع مالی مستقل خود بهره می برند. این موسسات در زمینه هایی مانند امور خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و خیریه فعالیت می کنند. هدف اصلی آنها در عمل ، بهبود و خدمت رسانی به جامعه است و نمی توانند به طور مستقیم سودآور باشند.

برخلاف شرکت های تجارتی که به فعالیت های تجاری مرتبط می شوند، موسسات غیرتجاری هدف خود را در تأمین خدمات و مزایای غیر مادی قرار می دهند. به عنوان مثال، یک موسسه غیرتجاری علمی می تواند به تحقیقات علمی و نشریه های علمی اختصاص دهد.

علاوه بر تفاوت در نوع فعالیت، شرکت ها و موسسات از نظر قانونی و حقوقی نیز تفاوت دارند. شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خاص خود هستند.

چرا باید موسسه غیر تجاری ثبت کرد؟

موسسه غیر تجاری همانطور که از نام آن مشخص است ، برای انجام امور غیرتجاری تعریف شده است و هیچ موضوع تجاری نمی تواند در قالب موسسه غیر تجاری انجام شود.

انواع موسسات غیر تجاری 

بر اساس موضوع فعالیت موسسات می توان انواع موسسه را تعریف نمود: موسسه حقوقی، موسسه آموزشی ، موسسه خیریه ، موسسسه فرهنگی هنری و…

تفاوت موسسه و شرکت در ارائه اظهارنامه و شرکتنامه

موسسه مانند شرکت از شخصیت حقوقی برخوردار است. اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند. یکی از تفاوت های اصلی بین شرکت و موسسه غیر تجاری این است که برای ثبت شرکت ارائه شرکت نامه یا تقاضانامه الزامی است. اما برای ثبت موسسه این مورد وجود ندارد.

تفاوت در واریزی سرمایه در بدو تاسیس

باید در نظر داشته باشید که یک موسسه غیرتجاری مانند یک شرکت با مسئولیت محدود است. یعنی لازم نیست به حساب بانکی هیچ گونه واریز وجه داشته باشید.

تشابه موسسه غیر تجاری با مسئولیت محدود

همچنین زمان مدیریت اعضای هیات مدیره در موسسه را می توان محدود یا نامحدود تعیین نمود. موسسه از سرمایه تعهدی کامل برخوردار بوده و همانند شرکت مسئولیت محدود نیاز به بازرس ندارد.

انواع شرکت های تجاری از نظر قانون تجارت

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1.شرکت های سهامی 2.شرکت های با مسئولیت محدود 3 .شرکت های تضامنی 4.شرکت های نسبی 5.شرکت های مختلط سهامی 6.شرکت های مختلط غیر سهامی 7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف

انحلال شرکت های تضامنی و نسبی
ادامه مطلب

موسسه چیست ؟

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود. اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

عناوین موسسات غیر تجاری

تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد. از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند.  می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

تفاوت شرکت با موسسه در سود آوری و تعداد اعضاء

ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود. در حالیکه موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیت های اقتصادی هم می تواند جزیی از آن ها باشد تاسیس می شود.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است در صورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.

فرق موسسه و شرکت در مالیات

شرکت های تجاری مشمول مالیات می‌شوند. بنابراین موسسات غیرانتفاعی مانند خیریه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. اما کلیه انواع شرکتهای تجاری باید مالیات پرداخت کنند.  در صورت عدم توجه به مقررات مالیاتی، جریمه می‌شوند.

موسسه تجاری چیست؟

موسسات به 2 دسته تقسیم می گردند: موسساتی که هدف از تاسیس آنها کسب منفعت نیست.  موسساتی که ممکن است هدف از تشکیل آن ها کسب منافع باشد . شرکت های تجاری از اجتماع 2 یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود تشکیل می شوند .