نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

فرم اظهارنامه شرکت سهامی خاص هم در موقع تاسیس شرکت و هم در تغییرات سرمایه و غیره مورد استفاده می باشد.

نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

بند اول : نام شركت درج و بلافاصله عنوان (سهامي خاص) ذكر خواهد شد. اسم شرکت باید کامل  نوشته شود.

بند دوم: مشخصات سهامداران به ترتيب:  ١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق

١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق

١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق نوشته خواهد شد. مشخصات سهامداران باید طبق شناسنامه و کارت ملی نوشته شود. درصورت کوچکترین عدم مطابقت با مشخصات شناسنامه ای فرد اظهارنامه از طرف اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برگشت خواد خورد.

بند سوم: موضوع فعاليت شركت به صورت تكميل درج خواهد شد. باید تمامی موضوع فعالیت شرکت بدون کم و کاست نوشته شود.

بند چهارم: ميزان سرمايه و مبلغ آن و به صورت اينكه نقدي است يا غيرنقدي ذكر خواهد شد. و معمولا ميزان حداقل سرمايه كه در شركت سهامي خاص يك ميليون ريال مي باشد نوشته مي شود.

بند پنجم: تعداد سهام برحسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته ميشود.

نمونه⬅️ ………………………سهم ريالي هر سهم………………..ريال با نام تقسيم شده است.

……………….سهم ريالي هر سهم………………….ريال بي نام تقسيم شده است.

بند ششم: ميزان تعهد هر موسس با درج :١نام و نام خانوادگي ٢تعداد سهم ٣ميزان پرداختي ٤ميزاني كه متعهد شده است نوشته مي شود.

نمونه⬅️ اقاي/خانم ……………………. دارنده……………….سهم كه …………………..ريال پرداخت شده و ………………….ريال در تعهد وي مي باشد. كه وجوه دريافتي به مبلغ………………….ريال به حساب جاري شماره…………….عهده بانك…………..شعبه……………. واريز گرديده و بقيه در تعهد صاحبان سهام است.

بند هفتم: مركز اصلي شركت با تمام مشخصات دقيق نوشته مي شود. کد پستی هم دقیق نوشته شود.

نمونه⬅️ تبريز _خيابان ………….. ميدان ……… كوي ………….. كوچه …………. پلاك …………….

بند هشتم: مدت فعاليت شركت درج مي شود كه يا مدت مشخص مي شود. و يا اينكه شركت داراي مدت نيست كه درصورت دوم كلمه (بمدت نامحدود) نوشته خواهد شد. برای مثال شرکتهای ایجاد مسکن دارای مدت مشخص هستن که در صورت ایجاد مسکن و تصفیه حساب شرکت آنوقت مدت فعالیت شرکت به اتمام رسدیه است.

ادامه مطلب
انحلال و تصفیه در شرکت‌های سهامی

نمونه⬅️١_ از تاريخ ثبت بمدت………….سال

٢_ از تاريخ ثبت بمدت نامحدود

بند نهم: اسامي مديران با تعيين سمت انها نوشته شده و افرادي كه داراي حق امضاء باشند مشخص و نوشته خواهد شد.

نمونه⬅️اقاي/خانم …………به سمت رئيس هيأت مديره

اقاي/خانم…………به سمت نائب رئيس هيأت مديره

اقاي/خانم………..به سمت مديرعامل

كليه اوراق و اسناد تعهد اور از قبيل چك و سفته و برات با امضاي (رئيس هيأت مديره يا مديرعامل) و با مهر شركت معتبر است. لازم به ذکر است تمامی اعضای هیات مدیره میتوانند حق امضاء شرکت داشته باشند. هم می توان 1 نفر تمامی حق امضاء را داشته باشد. و هم 2 نفره هم می تواند باشد.

بند دهم: نام مدير عامل و كليه اختياراتي كه به وي تفويض گرديده و در اساسنامه شركت درج شده است قيد مي شود.

بند يازدهم: اسامي بازرسين اصلي و علي البدل با درج نام و نام خانوادگي و سمت

نمونه⬅️ اقاي/خانم ……… به سمت بازرس اصلي

اقاي/خانم ……… به سمت بازرس علی البدل

بند دوازدهم: اگر چنانچه شركت داراي شعبه هاي ديگري باشد. نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد. و در صورتي كه شركت فاقد شعبه باشد جمله (شركت فاقد شعبه است) درج خواهد شد.

بند سيزدهم: تعداد مواد و تبصره هاي اساسنامه و تاريخ تصويب نوشته مي شود.

بعد از تكميل اظهارنامه كليه شركاء يا موسسين ذيل آن را با درج مشخصات خود امضاء خواهند كرد.

 نمونه فرم اظهارنامه ثبت شركت سهامي عام و خاص

قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي

١_ نام شركت: ……………………………………

٢_ هويت كامل و اقامتگاه موسسين:  ………………………

٣_موضوع شركت: ………………………………

٤_مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد ان به تفكيك: …………………………

٥_تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي انها و در صورتي كه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام:  ……………….

٦_ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند. با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در ان واريز شده است. در مورد اورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش ان به نحوي كه بتوان از كم و كيف اورده غيرنقدي اطلاع حاصل نمود: …………………..

٧_مركز اصلي شركت: ………………………….

٨_مدت شركت از تاريخ ……………… بمدت …………………

٩_مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء:  …………………………………………………………

١٠_ نام مدير عامل و حدود اختيارات آن در ………………………………………………………..

١١_ بازرسان اصلي و علي البدل شركت:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

١٢_محل شعب فعلي شركت:  ………………………………………………………..

١٣_اساسنامه شركت مشتمل بر ………………. ماده  و …………….. تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ……………………… موسسين شركت به تصويب رسيده است.

ادامه مطلب
معرفی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

به تاريخ:  …………………………….

محل امضاء شركاء با موسسين: ………………………………………………………..

 

در صورت تمایل و اطلاعات بیشتر به مقاله نحوه تنظیم اظهارنامه، تقاضانامه و شرکت نامه مراجعه فرمایید.

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

آدرس :

ایلام، شهرستان دهلران، منطقه 3 ، خیابان خبرنگار ، پلاک 7 

تلفن: 09184220933  — 09189414281

         

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.