ثبت شرکت مختلط سهامی

تعریف شرکت مختلط سهامی

طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک نفر شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل اسم مخصوصی می‌شود.

شرکای سهامی شرکت مختلط سهامی

شرکای سهامی، کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شرکای ضامن شرکت مختلط سهامی

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعداد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تا مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
طبق ماده ۱۶۳ قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدیریت شرکت مختلط سهامی

مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.
در هریک از شرکت‌های مختلط سهامی، هیئت، لااقل مرکب از سه نفر از شرکا، برقرار می‌شود. این هیئت را مجمع‌ عمومی شرکا، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیئت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود. درهرصورت، اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

اعضای هیئت نظار

اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند، لیکن هریک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معمول مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه‌ساله گزارشی به مجمع‌ عمومی می‌دهند. هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند. در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت، در تقسیم منافع داشته باشند. دلایل خود را بیان می‌کنند.

هیئت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع‌ عمومی دعوت نماید. موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق بند (ب) ماده ۱۸۱ قانون تجارت، برحسب تصمیم مجمع‌ عمومی در صورتی‌ که در اساسنامه این حقی برای مجمع مذکور تصریح باشد، شرکت را منحل کند.
تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع‌ عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند (مواد ۱۶۴ الی ۱۷۰ قانون تجارت).

شرایط و وظایف هیات نظارت شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

ورشکستگی شرکا در شرکت مختلط سهامی

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد. در مورد ماده ۱۳۸، قانون تجارت (در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می‌گیرد. که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور، شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد). حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ قانون تجارت، در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکای ضامن آن جاری است.

هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود، شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند. مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.

 

در چه شرایطی طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند؟

اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد. هریک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هریک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است. رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود، حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند.

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارد.

انحلال شرکت مختلط سهامی

طبق ماده ۱۸۱ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی، در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف) در مورد بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت؛
ب) برحسب تصمیم مجمع‌عمومی درصورتی‌که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده
ج) برحسب تصمیم مجمع‌عمومی و رضایت شرکای ضامن؛
د) در صورت فوت با محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.

در چه شرایطی دادگاه حکم انحلال شرکت مختلط سهامی را صادر می کند؟

طبق ماده ۱۸۲ قانون تجارت، هرگاه در اساسنامه برای مجمع‌ عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع‌عمومی و شرکای ضامن، راجع به انحلال موافقت حاصل نشود. دادگاه دلایل طرف‌داران انحلال را موجه ببیند. حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه آن دلایل را موجه ببیند.

شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست